اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - قیمت خُرده فروشی
بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی... اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به...
مرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت کره... درصد تا ۳ ۱ درصد افزایش یافت همچنین قیمت تخم... درصد و ۰ ۱ درصد افزایش ولی قیمت برنج وارداتی... با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند به نرخ مصوب...
کد خبر: ۲۵۲۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی... شهریور را اعلام کرد که طی آن قیمت ۶ گروه...
کاهش یافت قیمت قند و شکر نیز ثابت ماند لبنیات... قیمت ماست غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰ ۳... یافت قیمت سایر اقلام نیز ثابت بود بهای تخم مرغ... حبوب در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی...
کد خبر: ۲۴۹۰۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی... اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به...
۶ ۹ درصد کاهش یافت قیمت گروه لبنیات نیز ثابت... ۰ ۴ درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام ثابت... برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰ ۹ درصد و... گروه حبوب قیمت تمام اقلام بین ۰ ۴ درصد تا...
کد خبر: ۲۴۸۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی... اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به...
و قیمت تخم مرغ ۶ ۳ درصد و گوشت قرمز... مورد گزارش در گروه لبنیات نسبت به هفته قبل قیمت... سایر اقلام ثابت بود قیمت تخم مرغ معادل ۶ ۳... ولی قیمت برنج داخله درجه یک ۰ ۱ درصد افزایش...
کد خبر: ۲۴۳۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی... مردادماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه...
از آن افزایش و قیمت میوه های تازه ۴ ۹... لبنیات قیمت کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل ثابت بود... بهای ماست غیرپاستوریزه معادل ۲ ۷ درصد کاهش ولی قیمت... هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۱...
کد خبر: ۲۴۲۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی... اعلام کرد که طی آن قیمت ۱۰ گروه نسبت به...
۵ درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت و قیمت... حبوب در این هفته در گروه برنج قیمت برنج داخله... غیرتایلندی ۰ ۸ درصد کاهش یافت در گروه حبوب قیمت... و لوبیا چشم بلبلی ۰ ۶ درصد افزایش ولی قیمت...
کد خبر: ۲۳۸۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی... اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به...
تازه ۰ ۲ درصد کاهش یافت همچنین قیمت گوشت قرمز... نسبت به هفته قبل افزایش یافت و قیمت سایر اقلام... این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل... درصد کاهش یافت در گروه حبوب قیمت نخود ثابت بود...
کد خبر: ۲۳۶۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی... اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه نسبت به...
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه... ۲ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت قیمت سایر... در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی... یک درصد افزایش یافت در گروه حبوب قیمت نخود و...
کد خبر: ۲۳۵۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰


بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی... اعلام کرد که طی آن قیمت ۹ گروه نسبت به...
قیمت ماست پاستوریزه و شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه بدون... تغییر بود قیمت سایر اقلام بین ۰ ۵ درصد تا... در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰ ۴... یافت در گروه حبوب قیمت نخود لپه نخود و لوبیا...
کد خبر: ۲۳۲۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛
بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی... ماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۷ گروه...
قیمت ماست پاستوریزه و شیر پاستوریزه بدون تغییر بود بهای... پنیر پاستوریزه معادل ۰ ۲ درصد کاهش ولی قیمت سایر... گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل یک درصد برنج... ۶ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰ ۱...
کد خبر: ۲۳۱۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی... تیر ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۵ گروه...
قیمت ماست پاستوریزه و شیر پاستوریزه بدون تغییر بود بهای... ماست غیرپاستوریزه معادل ۰ ۱ درصد کاهش ولی قیمت سایر... گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۱ ۴... درصد کاهش یافت در گروه حبوب قیمت عدس و لوبیا...
کد خبر: ۲۳۰۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی... خرداد ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۵ گروه...
درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت و قیمت سایر... این هفته در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک... ۰ ۳ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰... فروشی ها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه...
کد خبر: ۲۲۹۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی... خرداد ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۶ گروه...
۳ درصد کاهش یافت قیمت برنج حبوب و چای نیز... تغییر بود و قیمت سایر اقلام ب ین ۰ ۱... حبوب در این هفته در گروه برنج قیمت برنج داخله... معادل ۰ ۳ درصد افزایش داشت در گروه حبوب قیمت...
کد خبر: ۲۲۷۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی... خرداد ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه...
و نرخ گوشت مرغ ۶ ۹ درصد کاهش یافت قیمت... هفته قبل افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه... هفته در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک ثابت... درصد افزایش داشت در گروه حبوب قیمت لپه نخود معادل...
کد خبر: ۲۲۴۴۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی... اردیبهشت ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه...
قیمت قند و شکر نیز نسبت به هفته گذشته ثابت... لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه معادل ۰ ۳ درصد کاهش ولی... ۶ درصد افزایش داشت قیمت سایر اقلام این گروه نسبت... در این هفته در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه...
کد خبر: ۲۲۲۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲


قیمت برنج و لبنیات ثابت ماند
بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی... اردیبهشت ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۴ گروه...
تخم مرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت... گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو... بلبلی بدون تغییر بود قیمت نخود و لپه نخود هر... نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت...
کد خبر: ۲۲۰۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی... به ۲۵ اسفند ماه اعلام کرد که طی آن قیمت...
به گزارش ایران اکونومیست براساس اعلام بانک مرکزی قیمت خُرده... فروشی گروه های لبنیات برنج قند و شکر چای و... نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود همچنین قیمت... خُرده فروشی گروه های تخم مرغ ۶ ۴ درصد حبوب...
کد خبر: ۲۱۰۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۳


آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها