عنوان شاخص
بیشترین
کمترین
شاخص كل
۷۴۱۷۸.۲
۷۳۸۸۹.۶
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۴۹۸.۹
۳۴۸۵.۳
شاخص آزاد شناور
۸۵۶۵۰.۴
۸۵۲۴۵.۶
شاخص بازار اول
۵۵۳۱۸.۱
۵۵۱۲۵.۹
شاخص بازار دوم
۱۴۱۶۲۱.۷
۱۴۰۸۷۹
شاخص صنعت
۶۱۸۶۴.۱
۶۱۶۵۱.۱
سایر عناوین:
ورزشی
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق
اذان صبح
۰۴:۵۹:۴۸
طلوع افتاب
۰۶:۳۰:۰۱
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۵۴
غروب آفتاب
۱۹:۳۹:۱۰
اذان مغرب
۱۹:۵۶:۵۰
آب و هوا
۲۵°
تهران: نيمه ابري
هوای امروز و فردا:
امروز: ۲۴°  ۱۴°
فردا: ۲۷°  ۱۷°
انتخاب شهر