عنوان شاخص
بیشترین
کمترین
شاخص كل
۷۴۹۹۷.۷
۷۴۸۴۹.۸
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۵۵۱.۴
۳۵۴۷.۱
شاخص آزاد شناور
۸۶۰۰۰.۵
۸۵۸۱۹.۷
شاخص بازار اول
۵۵۵۵۴.۹
۵۵۴۴۳.۹
شاخص بازار دوم
۱۴۵۶۵۵.۲
۱۴۵۳۹۶.۲
شاخص صنعت
۶۳۰۱۷.۷
۶۲۸۷۲.۷
سایر عناوین:
فرهنگی و هنری
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق
اذان صبح
۰۴:۳۰:۱۷
طلوع افتاب
۰۶:۱۰:۱۲
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۴۵
غروب آفتاب
۲۰:۱۱:۳۸
اذان مغرب
۲۰:۳۰:۲۹
آب و هوا
۲۱°
تهران: گرد و خاك
هوای امروز و فردا:
امروز: ۳۶°  ۲۴°
فردا: ۳۶°  ۲۵°
انتخاب شهر