عنوان شاخص
بیشترین
کمترین
شاخص كل
۷۴۲۶۱.۱
۷۴۰۲۸.۸
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۴۱۹.۷
۳۴۰۷.۵
شاخص آزاد شناور
۸۴۸۵۶
۸۴۴۳۳.۹
شاخص بازار اول
۵۴۹۳۵.۲
۵۴۶۹۶.۳
شاخص بازار دوم
۱۴۴۶۲۱.۸
۱۴۴۱۵۵.۲
شاخص صنعت
۶۲۵۸۰.۷
۶۲۴۳۲.۵
اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق
اذان صبح
۰۴:۵۸:۱۷
طلوع افتاب
۰۶:۲۴:۱۸
اذان ظهر
۱۱:۴۸:۵۸
غروب آفتاب
۱۷:۱۱:۵۸
اذان مغرب
۱۷:۲۹:۳۸
آب و هوا
۱۶°
تهران: تمام ابري
هوای امروز و فردا:
امروز: ۱۶°  ۸°
فردا: ۱۶°  ۱۰°
انتخاب شهر