نتایج شانزدهمین سری از حراج اوراق مالی دولتی منتشر شده است. سرمایه‌گذاران عموما با هدف کسب سود یا استفاده از امتیازات داشتن اوراق دولتی، تمایل به مشارکت در حراج‌های اوراق را دارند و اصلی‌ترین خریداران اوراق بهادار دولت، بورسی‌ها و بانکی‌ها هستند. 

 

سهم 15 همتی خرید اوراق بدهی دولتی در بانک‌ها

 

مشاهدات نشان می‌دهد در سال جاری میزان مشارکت بانک‌ها در حراج‌های اوراق مشارکت بسیار کمرنگ بوده است. به همین ترتیب از کل اوراق عرشه شده تا 23 آبان سال جاری، تنها 15.7 همت توسط بانک‌ها خریداری شده است. نتایج شانزدهمین سری از حراج اوراق دولتی نیز حاکی از غیبت چندین باره بانک‌ها در بازار اوراق بهادار دولتی هستند.

 

برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند دلیل غیبت طولانی بانک‌ها در حراج اوراق بهادار به مسائل مربوط به تسهیلات تکلیفی و کمبود منابع نقد در بانک‌ها مربوط می‌شود. 

020824

نتایج شانزدهمین سری حراج اوراق بدهی دولتی

 

طبق آمارها، دولت در هفته منتهی به 23 آبان سال جاری مجموعا 11 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کرده که تنها حدود 1.85 همت از آن به فروش رسیده و صرفا توسط بورسی‌ها خریداری شده است. به عبارت دیگر همچنان بانک ها در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی مشارکتی نداشته اند.

 

بررسی ها نشان می دهد این دهمین هفته ایست که بانک ها مشارکتی در خرید اوراق بدهی از دولت نداشته اند.

 

تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار، یکی از روش‌های استقراض دولت برای پوشش هزینه‌هایش است. با توجه به اینکه ایرانیان سالیان درازیست با مسئله کسری بودجه ساختاری دست و پنجه نرم می‌کنند، این ابزار طراحی شده تا به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی و دامن زدن به خلق پول پرقدرت، سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده شود و با آن‌ها بخشی از کسری بودجه پوشش داده شود.

 

به همین ترتیب بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در هفته گذشته حدود 700 میلیارد تومان اوراق با نام اراد143 و نرخ بهره 25.9 درصد، بیش از 660 میلیارد تومان در قالب اراد140 با نرخ سود 26.3 درصد و کمتر از 500 میلیارد تومان اراد142 با نرخ سود 25.3 درصد توسط دولت به فروش رسیده و مجموعا حدود هزار و 850 میلیارد تومان منابع مالی برای دولت فراهم شده است.