کد خبر : ۶۶۴۲۷۸
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۷
طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالیانه تولیدکننده خدمات در تابستان ۱۴۰۲ کاهشی شد.

به گزارش ایران اکونومیست،‌ مرکز آمار گزارش نرخ تورم تولیدکننده بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۲ را منتشر کرد. طبق این گزارش در فصل تابستان ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ۸۷۸.۹ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٧ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٨.٨ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش خدمات ۳.۱ درصد کم شد

براساس گزارش مرکز آمار، در تابستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۲.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٥.٧ درصد)، ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ١٢.٦ درصد افزایش دارد.
در تابستان ۱۴۰۲ بیشترین تورم فصلی با ٢٣.٨ درصد مربوط به گروه "آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه" و کمترین تورم فصلی با ٣.٨ درصد مربوط به گروه "فعالیت‌های بیمه" است.

کاهش ۴.۹ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش خدمات

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٦١.٩ درصد)، ٤.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢ ، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵۷ درصد افزایش دارد.

در تابستان بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٩١.٥ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٥.٢ درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات" است.

تورم سالیانه تولیدکننده بخش خدمات ۵۸.۷۷ درصد شد

طبق گزارش مرکز امار در تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٢ ، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۸.۷۷ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٨.٨١ درصد)، ٠.٠٤ واحد درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به تابستان ١٤٠٢ ، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٥٨.٧٧ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ١٠٥.١ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کمترین تورم سالانه با ١٧.٥ درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات"می‌باشد.

ارسال نظر
آخرین اخبار
ادامه >>