در معاملات روز دوشنبه پانزدهم آبان ماه 1402، شاخص کل بورس تهران 14 هزار و 143 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 30 هزار و 878 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش 5 هزار و 918 واحد در رقم 684 هزار و 837 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با رشد 151 واحدی به رقم 24 هزار و 721 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش هزار و 340 واحد به سطح 121 هزار و 681 واحد رسید. 

ورود سرمایه به بورس

روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 96 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. 

امروز نماد بالبر بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن 32 میلیارد تومان بود. پس از بالبر، نمادهای بوعلی، ذوب، خاهن و بمپنا بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. 

در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای فملی، آریان، بپاس، وآیند و شستا تعلق داشت.

020815

نمادهای سبز و قرمز بازار سهام

امروز شپنا، شپدیس، تاپیکو، شبندر و شتران نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل فملی، سفار، سدشت از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای آریا، وسپهر و وهور بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای انتخاب، شگویا و کگهر بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد خگستر بیشترین تراکنش را داشت و شستا و شپنا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز بمپنا، بمولد و فرود بیشترین تراکنش را داشتند.  

بهبود ارزش معاملات خرد سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 238 هزار و 175 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 231 هزار و 74 میلیارد تومان بود که 97 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 4 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 4 هزار و 155 میلیارد تومان رسید. 

020815

بیشترین ارزش معاملات 

در معاملات امروز نماد ذوب بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 99 میلیارد تومان بود. 

پس از ذوب، خگستر بیشترین ارزش معاملات را داشت و شپنا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد بمپنا و بالبر در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

بیشترین حجم معاملات

در جدول حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 349 میلیون و 736 هزار و 178 سهم در صدر قرار گرفته است. ذوب در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به حفارس تعلق داشت. دو نماد خگستر و خساپا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات دوشنبه، 81 نماد صف خرید داشتند و 43 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 57 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 230 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 20 درصدی به 391 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

020815