بنا به آمار رسمی منتشر شده از بانک مرکزی، حجم حقیقی اقتصاد ایران از 358 هزار میلیارد تومان در بهار سال گذشته به 380 هزار میلیارد تومان در بهار سال جاری رسیده است. بر این اساس رشد اقتصادی در بهار سال جاری 6.2 درصد برآورد شده است. این در حالیست که رشد اقتصادی در بهار سال 1401 به 2 درصد هم نمی‌رسید. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در بهار سال جاری نسبت به نرخ رشد در فصل مشابه سال گذشته بالغ بر 4 واحد درصد بالاتر رفته است.

 

در این گزارش رشد اقصادی نسبت به سال پایه 95 و از نگاه ارزش افزوده بررسی شده است. روش ارزش افزوده تغییرات حجم تولید ناخالص داخلی را از سمت عرضه بررسی می‌کند که 4 بخش اصلی کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، و خدمات آن را تشکیل می‌دهند.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد در تمامی بخش‌های اصلی اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال در قیاس با بهار سال گذشته افزایش یافته است. پایین‌ترین رشد به ثبت رسیده در میان بخش های اقتصادی با 2.2 درصد به بخش کشاوری تعلق دارد، رشد این بخش در بهار سال گذشته 1.9 درصد بوده است.

رشد اقتصادی بخش خدمات به عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران نیز در بهار امسال 6.2 درصد برآورد شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته نزدیک به 4 واحد درصد بالاتر رفته است. همچنین رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن نیز از صفر درصد در بهار 1401 به 3.7 درصد در بهار سال جاری رسیده است.

بالاترین رشد اقتصادی برآورد شده نیز در بهار 1402 به نفت تعلق گرفته است. رشد این بخش در نخستین فصل امسال 16.4 درصد بوده که اختلاف فاحشی با رشد در سایر بخش‌ها دارد. رشد بخش نفت و گاز در بهار سال گذشته 3.5 درصد بوده است.

بر همین اساس می‌توان گفت که سهم زیادی از  رشد 6.2 درصدی بهار امسال متأثر از رشد در بخش نفت و گار بوده است.

photo_2023-09-20_14-50-18