کد خبر : ۶۲۹۵۰۱
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۸
گزارش فعالیت فصل بهار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شرکت پلیمر آریاساسول در مقایسه با دوره‌های مشابه گذشته رشد چشمگیری در فعالیت داشته است.

به گزارش بازرگانی ایران اکونومیست، شرکت پلیمر آریاساسول فعالیت سه ماهه سال جاری و مقایسه آن با دو سال گذشته این شرکت، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که اعداد و ارقام گزارش به‌صراحت این موضوع را تأیید می‌کند.

تولید آریاساسول بر مدار رشد مداوم

در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ آریا در مجموع ۵۲۳ هزار تن انواع محصول تولید کرده است.

تولید فروردین ماه سال جاری نسبت به تولید فروردین ماه سال ۱۴۰۱، ۸ درصد رشد نشان می‌دهد و رشد تولید فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال ۱۴۰۰ معادل ۹ درصد بوده است.

همچنین تولید اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به تولید اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، ۶ درصد رشد را حکایت می‌کند و رشد تولید اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ معادل ۸ درصد بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که تولید خرداد ماه سال جاری نسبت به تولید خرداد سال ۱۴۰۱ دارای ۴ درصد رشد بوده است و در مقایسه تولید خرداد جاری با خرداد سال ۱۴۰۰ شاهد رشد تولید معادل ۶ درصد هستیم.

لازم به ذکر است که میانگین تولید در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۱۵۹ و ۱۴۹ هزار تن بوده است و این ارقام مؤید آن است که تولید ماه فروردین سال ۱۴۰۲ از میانگین تولید در دو سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۸ و ۱۰ درصد بالاتر است.

همچنین تولید ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از میانگین تولید در دو سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۷ و ۹ درصد بالاتر است.

برای ماه خرداد نیز وضعیت مشابهی را شاهد هستیم و تولید این ماه در سال ۱۴۰۲ از میانگین تولید در دو سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۷ و ۹ درصد بالاتر بوده است.

سیاست‌های بازاریابی نوین در خدمت فروش آریاساسول

در فصل بهار سال ۱۴۰۲ آریا در مجموع ۳۰۴ هزار تن انواع محصول خود را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رسانده است.

فروش فروردین ماه سال جاری نسبت به فروش فروردین ماه سال ۱۴۰۱، ۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد و این رقم نسبت به فروردین سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷ درصد رشد داشته است.

فروش اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به فروش اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نیز ۲ درصد رشد داشته است و رشد فروش اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ درصد بود.

فروش خرداد ماه سال جاری نسبت به فروش خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نیز ۳ درصد رشد نشان می‌دهد و رشد فروش این ماه در سال جاری نسبت به خرداد سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد است.

رشد درآمدهای حاصل از فروش نتیجه افزایش میزان فروش

در فصل بهار سال ۱۴۰۲ آریا ۸۶ هزار میلیارد ریال فروش داشته است.

مبلغ فروش فروردین ماه سال جاری نسبت به مبلغ فروش فروردین ماه سال ۱۴۰۱، ۲۵ درصد رشد داشته و رشد مبلغ فروش فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸ درصد بوده است.

مبلغ فروش اردیبهشت ماه سال جاری نیز نسبت به مبلغ فروش اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را نشان می‌دهد و رشد مبلغ فروش اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ معادل ۹۲ درصد بوده است.

مبلغ فروش خرداد ماه سال جاری نسبت به مبلغ فروش خرداد ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد ۲ درصدی و رشد مبلغ فروش خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال ۱۴۰۰ معادل ۹۷ درصد است.

میانگین مبلغ فروش در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۲ و ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

مبلغ فروش ماه فروردین سال ۱۴۰۲ از میانگین مبلغ فروش سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، به ترتیب ۱۳ و ۱۸ درصد بالاتر است.

همچنین مبلغ فروش ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از میانگین مبلغ فروش در دو سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۶ و ۴۱ درصد بالاتر است.

مبلغ فروش ماه خرداد نیز در سال ۱۴۰۲ از میانگین مبلغ فروش سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، به ترتیب ۲۴ و ۲۸ درصد بالاتر بوده است.

شرکت پلیمر آریاساسول با برنامه‌ریزی‌های که انجام داده است، برای سال ۱۴۰۲ قصد دارد در هر سه بخش تولید، حجم و مبالغ فروش به رکورد جدیدی دست پیدا کند که انتظار می‌رود با این اقدام سال خوبی برای سهامداران شرکت رقم بخورد.

ارسال نظر
آخرین اخبار
ادامه >>