کد خبر : ۶۰۷۰۹۳
تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۵:۵۰
دشتک با زلزله ۴.۳ لرزید
در هفته گذشته علاوه بر ثبت ۸ زمینلرزه در خوی استان آذربایجان غربی در استان هرمزگان ۹ زلزله و در استان کرمان ۶ زلزله به ثبت رسید.

به گزارش ایران اکونومیست، در هفته گذشته فوج‌لرزه‌های خوی در استان آذربایجان غربی ادامه داشت و شهروندان این شهر دو زلزله ۲.۵، دو زلزله با بزرگای ۲.۶، سه زلزله۲.۹ و یک زلزله ۳ در عمق ۵ کیلومتری را تجربه کردند.

استان هرمزگان نیز در صدر پر لرزه‌های هفته گذشته بود، به گونه‌ای که قلعه قاضی استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶، تخت این استان با زلزله‌هایی به بزرگای ۳.۱ در عمق ۲۰ کیلومتری، ۴.۱ و زلزله ۳.۴، درگهان با زلزله ۲.۸، بندرچارک با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ و پارسیان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳، کنگ با زلزله ۲.۸ و بندر خمیر با زلزله ۲.۹ لرزیدند.

در استان کرمان نیز زمینلرزه‌های متعددی رخ داد که از آن جمله می‌توان به زلزله فاریاب با بزرگای ۴.۱، هجدک با بزرگای ۲.۹، اندوهجرد با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹، راور با زلزله‌هایی به بزرگای ۲.۷ و ۳.۸ در عمق ۲۲ کیلومتری و زلزله ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری اشاره کرد.

علاوه بر این‌ها در مرز دو استان یزد و کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ رخ داد که کانون آن در هرات استان یزد بوده است.

در دشتک استان چهارمحال و بختیاری زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

علاوه بر آن در مرز بین دو استان سمنان و تهران زلزله‌ای به بزرگای ۳ رخ داد که رومرکز آن در ایوانکی استان سمنان بوده است.

جزئیات زمینلرزه‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۹ فروردین

قلعه قاضی استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۲۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این زلزله در ۱۳ کیلومتری قلعه قاضی، ۱۶ کیلومتری تخت و ۳۷ کیلومتری جزیره هرمز این استان بوده است.

تخت استان هرمزگان بعد از یک زلزله به بزرگای ۳.۱ در عمق ۲۰ کیلومتری با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد دو قلو در ۱۵ کیلومتری تخت، ۲۵ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۲ کیلومتری بیکاه این استان گزارش شد.

در فاریاب استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۱۴ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۲ کیلومتری فاریاب و ۳۸ کیلومتری بلوک استان کرمان و ۲۸ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان بوده است.

در هجدک استان کرمان زلزله ۲.۹، در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹ و در قائمیه استان فارس زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

اندوهجرد استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ را تجربه کرد که عمق آن در ۱۶ کیلومتری و کانون این زلزله در ۹ کیلومتری اندوهجرد، ۲۲ کیلومتری سیرچ و ۳۰ کیلومتری شهداد این استان به ثبت رسید.

یکشنبه ۲۰ فروردین

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۳ در عمق ۵ کیلومتری به ثبت رسید. زلزله ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹ و در سلماس استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶ رخ داد.

دوشنبه ۲۱ فروردین

در ایوانکی استان سمنان زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۱۸ کیلومتری ایوانکی و ۲۵ کیلومتری گرمسار استان سمنان و ۳۴ کیلومتری پیشوا در استان تهران بوده است.

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله‌های ۲.۶ و ۲.۹ رخ داد.

سه‌شنبه ۲۲ فروردین

در درگهان استان هرمزگان زلزله ۲.۸، در راور استان کرمان زلزله ۲.۷، در مشهدریزه استان خراسان رضوی زلزله ۲.۸، در سلماس استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹ و در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹ و ۲.۵ رخ داد.

در استان قزوین زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ به ثبت رسید که عمق این رخداد لرزه‌ای در ۸ کیلومتری زمین و رومرکز آن در ۲۷ کیلومتری آبگرم و ۳۱ کیلومتری آوج استان قزوین و ۴۰ کیلومتری دمق استان همدان گزارش شد. زلزله‌های ۲.۸ و ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در تخت استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۲۰ کیلومتری زمین رخ داد و رومرکز آن در ۱۵ کیلومتری تخت، ۲۶ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۲ کیلومتری سرگز این استان بوده است.

قره ضیاءالدین استان آذربایجان غربی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۲۶ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۷ کیلومتری قره ضیاءالدین، ۱۸ کیلومتری نازک علیا و ۲۱ کیلومتری ایواوغلی این استان بوده است.

ایواوغلی استان آذربایجان غربی زلزله ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۴ کیلومتری ایواوغلی استان آذربایجان غربی و ۲۹ کیلومتری کشکسرای و ۲۹ کیلومتری یامچی استان آذربایجان شرقی بوده است.

در عنبران استان اردبیل زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۱۰ کیلومتری عنبران و ۱۶ کیلومتری نمین این استان گزارش شد.

بندرچارک استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری بندر چارک، ۴۱ کیلومتری جزیره کیش و ۵۰ کیلومتری جناح این استان گزارش شد.

چهارشنبه ۲۳ فروردین

پارسیان استان هرمزگان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۵ کیلومتری لرزید و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۲ کیلومتری پارسیان و ۱۹ کیلومتری کوشکنار استان هرمزگان و ۱۸ کیلومتری لامرد استان فارس بوده است.

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵ رخ داد.

راور استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۲۲ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۵۶ کیلومتری راور، ۹۰ کیلومتری هجدک و ۹۷ کیلومتری کیانشهر این استان بوده است. زلزله ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

هرات استان یزد با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۳ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۸ کیلومتری هرات و ۶۷ کیلومتری مروست استان یزد و ۴۶ کیلومتری شهر بابک استان کرمان بوده است.

پنج‌شنبه ۲۴ فروردین

در زمان‌آباد استان سمنان زلزله ۲.۹ و در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

جمعه ۲۵ فروردین

در قوچان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹، در آرادان استان سمنان زلزله ۲.۹، در کنگ هرمزگان زلزله ۲.۸ و در بندر خمیر هرمزگان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

در دشتک استان چهارمحال و بختیاری زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۲۴ کیلومتری دشتک، ۲۶ کیلومتری باباحیدر و ۲۷ کیلومتری چلگرد این استان بوده است. زلزله ۳.۴ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در تبریز استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۱۳ کیلومتری تبریز، ۱۴ کیلومتری باسمنج و ۱۶ کیلومتری سرد رود این استان بوده است.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>
پرطرفدارترین ها