اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - نرخ ارزها
طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷...
کد خبر: ۳۲۰۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۹ ارز...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... نرخ ۹ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۵ ارز کاهش...
کد خبر: ۳۲۰۴۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- طبق اعلام بانک مرکزی امروز نرخ ۱۲ ارز... افزایش یافت این بین نرخ یورو نیز با افزایش قیمت... به نرخ هزار و ۶۰۹ تومان رسید ...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... نرخ ۱۲ ارز بین بانکی ثابت ماند ۴ ارز کاهش... و ۳۱ ارز افزایش یافت این بین نرخ یورو نیز... با افزایش قیمت به نرخ هزار و ۶۰۹ تومان رسید...
کد خبر: ۳۲۰۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... نرخ ۱۲ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش...
کد خبر: ۳۱۹۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... نرخ ۱۲ ارز ثابت ماند ۱۴ ارز افزایش و ۲۱...
کد خبر: ۳۱۸۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... نرخ ۱۲ ارز ثابت ماند ۱۳ ارز افزایش و ۲۲...
کد خبر: ۳۱۸۵۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۹ ارز...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... نرخ ۹ ارز ثابت ماند ۱۵ ارز افزایش و ۲۳...
کد خبر: ۳۱۸۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷...
کد خبر: ۳۱۸۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... نرخ ۱۲ ارز ثابت ماند ۱۷ ارز افزایش و ۱۸...
کد خبر: ۳۱۷۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... نرخ ۱۰ ارز ثابت ماند ۱۱ ارز افزایش و ۲۶...
کد خبر: ۳۱۷۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۹ ارز...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... نرخ ۹ ارز ثابت ماند ۱۳ ارز افزایش و ۲۵...
کد خبر: ۳۱۷۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۵ ارز...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... نرخ ۱۵ ارز ثابت ماند ۲۰ ارز افزایش و ۱۲...
کد خبر: ۳۱۷۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷... نرخ تمام اسعار بین بانکی به علت تعطیلات آخر هفته...
کد خبر: ۳۱۷۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۶ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز... بین بانکی ثابت ماند نرخ ۱۸ ارز افزایش و ۱۹...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۶... نرخ ۱۱ ارز بین بانکی ثابت ماند نرخ ۱۸ ارز...
کد خبر: ۳۱۶۹۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز... بین بانکی ثابت ماند نرخ ۱۷ ارز افزایش و ۲۰...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷... نرخ ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند نرخ ۱۷ ارز...
کد خبر: ۳۱۶۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز... بین بانکی ثابت ماند نرخ ۱۲ ارز افزایش و ۲۴...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷... نرخ ۱۱ ارز بین بانکی ثابت ماند نرخ ۱۲ ارز...
کد خبر: ۳۱۶۴۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تمام اسعار دولتی...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷... نرخ تمام اسعار دولتی به علت تعطیلات پایان هفته میلادی...
کد خبر: ۳۱۶۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷... نرخ ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۷ ارز از...
کد خبر: ۳۱۵۹۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز... اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز مانند... پوند افزایش یافت همچنین نرخ دلار و ۱۱ ارز دیگر...
۶۳۰ ریال قیمت خورد از سوی دیگر نرخ دلار نیوزیلند... تعیین شد افزون بر این نرخ یکصد درام ارمنستان ۸...
کد خبر: ۳۱۵۸۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز...
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷... نرخ ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۷ ارز کاهش...
کد خبر: ۳۱۵۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها