اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - ارز بین بانکی
طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۲۱ ارز افزایش و ۱۶ ارز...
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۲۱ ارز افزایش و ۱۶ ارز کاهش یافت...
کد خبر: ۳۲۳۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۹ ارز افزایش و ۱۸ ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۹ ارز افزایش... و ۱۸ ارز کاهش یافت ...
کد خبر: ۳۲۳۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۳ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۸ ارز افزایش و ۱۶ ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۱۳ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۸ ارز افزایش... و ۱۶ ارز کاهش یافت ...
کد خبر: ۳۲۲۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ تمام ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ تمام اسعار بین بانکی به علت تعطیلات آخر هفته...
کد خبر: ۳۲۲۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۳ ارز کاهش و ۲۴ ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۳ ارز کاهش... و ۲۴ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۳۲۲۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


بازار زیر ذره بین میزان؛
ایران اکونومیست- دربازار بین بانکی ۲۹ ارز با کاهش قیمت... روبرو شدند و ۱۰ ارز بدون تغییر قیمت کار خود...
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان ارزش ۴۷ ارز... ارز از جمله دلار کانادا روند نزولی ارزش ۸ ارز... روند صعودی و ۱۰ ارز از جمله دلار آمریکا بدون...
کد خبر: ۳۲۲۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۴ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۲۰ ارز کاهش و ۱۳ ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۱۴ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۰ ارز کاهش... و ۱۳ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۳۲۲۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۲۹ ارز کاهش و ۶ ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۱۲ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۹ ارز کاهش... و ۶ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۳۲۱۷۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ تمام ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ تمام اسعار بین بانکی به علت تعطیلات آخر هفته...
کد خبر: ۳۲۱۲۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۸ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۰ ارز کاهش و ۲۹ ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۸ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۰ ارز کاهش... و ۲۹ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۳۲۰۹۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۴ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۲ ارز کاهش و ۲۱ ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۱۴ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۲ ارز کاهش... و ۲۱ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۳۲۰۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۹ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۹ ارز کاهش و ۱۹ ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۹ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۹ ارز کاهش... و ۱۹ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۳۲۰۷۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس تمام اسعار بین... بانکی به علت تعطیلات آخر هفته میلادی ثابت ماندند ...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... تمام اسعار بین بانکی به علت تعطیلات آخر هفته میلادی...
کد خبر: ۳۲۰۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۹ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۵ ارز کاهش و ۲۳ ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۹ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۵ ارز کاهش... و ۲۳ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۳۲۰۴۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست-بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که... بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز افزایش و قیمت ۸...
به گزارش باشگاه خبرنگاران امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز... دیگر کاهش یافت همچنین نرخ دلار و ۱۲ ارز دیگر...
کد خبر: ۳۲۰۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴


ایران اکونومیست- دربازار بین بانکی ۲۶ ارز با افزایش قیمت... روبرو شدند و ۱۳ ارز بدون تغییر قیمت کار خود...
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان ارزش ۴۷ ارز... ارز روند صعودی ارزش ۸ ارز روند نزولی و ۱۳... ارز از جمله دلار آمریکا بدون تغییر قیمت کار خود...
کد خبر: ۳۲۰۲۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- طبق اعلام بانک مرکزی امروز نرخ ۱۲ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۴ ارز کاهش و ۳۱ ارز... افزایش یافت این بین نرخ یورو نیز با افزایش قیمت...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۱۲ ارز بین بانکی ثابت ماند ۴ ارز کاهش... و ۳۱ ارز افزایش یافت این بین نرخ یورو نیز...
کد خبر: ۳۲۰۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش و ۹ ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۱۲ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش... و ۹ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۳۱۹۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۴ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۲۳ ارز کاهش و ۱۰ ارز...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۱۴ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۳ ارز کاهش... و ۱۰ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۳۱۹۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز... ثابت ماند ۱۸ ارز افزایش و ۱۸ ارز کاهش یافت...
ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس... نرخ ۱۱ ارز ثابت ماند ۱۸ ارز افزایش و ۱۸... ارز کاهش یافت ...
کد خبر: ۳۱۹۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها