اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - کارآمد
به عنوان یک خدمت اقتصادی و کارآمد یاد کرد و...
کد خبر: ۳۳۹۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۹


لحاظ توانایی های فنی ظرفیت تولید و نیروی انسانی کارآمد...
کد خبر: ۳۳۹۷۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


آرش امینی تشریح کرد
یکی هنرمند غایب را به ناکارآمدی متهم کند و تلخ... سمفونیک کارآمد با نام سابقه جمعیت شهر نام و آوازه...
کد خبر: ۳۳۹۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


شبکه دانشی پویا و کارآمد باید تقویت شود همچنین تدوین...
کد خبر: ۳۳۹۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت کارآمد بودن...
اقتصاد کارآمدتری برخوردار خواهد بود یوسفی در ادامه افزود در... و اهرم های مالی کشورها و دولت ها را کارآمدتر...
کد خبر: ۳۳۹۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


رییس قوه قضاییه:
و کارآمد می تواند در رونق تولید بسیار موثر باشد... کارآمدی که کارآفرین به راحتی درآن کارش را حل کند...
کد خبر: ۳۳۸۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


طراحی یک نظام کارآمد کاربردی و روز آمد آموزشی برای...
کد خبر: ۳۳۸۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


سرپرست وزارت جهاد کشاورزی:
در بخش اقتصادی را منطقی و کارآمد نمی دانم حداکثر...
کد خبر: ۳۳۸۸۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


کارآمد ارتباط و هماهنگی بیشتری با واحدهای ذیربط درون و...
کد خبر: ۳۳۸۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


دکترمعمارنژاد:
تواند بسیار کارآمد باشد ...
کد خبر: ۳۳۸۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


امور اجرایی و استهلاک سرمایه های انسانی کارآمد کشور می... متضاد و ناکارآمد بوروکراسی گسترده و دست و پاگیر فرآیندهای...
کد خبر: ۳۳۸۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد؛
مدیر پروژه باشند پزشکان متخصص در کار پزشکی کارآمد هستند...
کد خبر: ۳۳۸۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


بر کارشناسان و کارکنان متخصص و کارآمد خود مسیر توسعه...
کد خبر: ۳۳۷۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


کارآمد خود مسیر توسعه را با شتاب می پیماید و...
کد خبر: ۳۳۷۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


از راه های ارسال بسته و کالا وسایل ارتباطی کارآمد...
کد خبر: ۳۳۷۵۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


بانکداری دیجیتال اشاره کرد استفاده از نیروی انسانی جوان کارآمد...
کد خبر: ۳۳۷۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


نیروی انسانی کارآمد اساسی ترین عنصر برای تحول در هر...
کد خبر: ۳۳۶۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


عزیزی :
می توان گفت مجلس آینده کارآمد تر خواهد بود گفت... باشد کارآمدی بیشتری خواهد داشت تا بصورت تک لیست وارد...
کد خبر: ۳۳۶۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


و مادی کارآمد که می تواند در خدمت پیشرفت یک...
کد خبر: ۳۳۶۸۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


تأمین نیاز کشور توسط محققان؛
این موفقیت را مرهون حضور نیروی انسانی کارآمد در این...
کد خبر: ۳۳۶۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


آخرین اخبار