اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - ارز بین بانکی
طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۵ ارز افزایش ۲۳... ارز کاهش و نرخ ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند...
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که... بر این اساس نرخ ۱۵ ارز افزایش ۲۳ ارز کاهش... و نرخ ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند باشگاه خبرنگاران...
کد خبر: ۳۲۸۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست-بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد... که بر این اساس نرخ ۱۶ ارز افزایش ۲۱ ارز... کاهش و نرخ ۱۰ ارز دیگر نیز ثابت ماند ...
ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۶... ارز افزایش ۲۱ ارز کاهش و نرخ ۱۰ ارز دیگر...
کد خبر: ۳۲۸۱۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۳ ارز افزایش ۲۵... ارز کاهش و نرخ ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند...
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد... که بر این اساس نرخ ۱۳ ارز افزایش ۲۵ ارز... کاهش و نرخ ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند باشگاه...
کد خبر: ۳۲۷۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۸ ارز کاهش و ۲۶ ارز...
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را... اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز بین... بانکی ثابت ماند ۱۸ ارز کاهش و ۲۶ ارز افزایش...
کد خبر: ۳۲۷۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۱ ارز کاهش و ۲۶ ارز...
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را... اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز بین... بانکی ثابت ماند ۱۱ ارز کاهش و ۲۶ ارز افزایش...
کد خبر: ۳۲۷۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۱ ارز کاهش و ۲۹ ارز...
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را... اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ ارز بین... بانکی ثابت ماند ۱۱ ارز کاهش و ۲۹ ارز افزایش...
کد خبر: ۳۲۶۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش و ۱۱ ارز...
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت...
کد خبر: ۳۲۶۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۲۳ مهر ۹۸ /
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۲۴ ارز کاهش و ۱۰ ارز...
خبرنگاران جوان بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۲۴ ارز کاهش و ۱۰ ارز...
کد خبر: ۳۲۶۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۲ ارز کاهش و ۲۲ ارز...
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را... اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز بین... بانکی ثابت ماند ۱۲ ارز کاهش و ۲۲ ارز افزایش...
کد خبر: ۳۲۶۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... بانکی به علت تعطیلات آخر هفته میلادی ثابت ماند ...
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ تمام اسعار بانکی به...
کد خبر: ۳۲۶۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۴ ارز کاهش و ۲۳ ارز...
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را... اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز بین... بانکی ثابت ماند ۱۴ ارز کاهش و ۲۳ ارز افزایش...
کد خبر: ۳۲۵۸۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۲۵ ارز کاهش و ۱۲ ارز...
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را... اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز بین... بانکی ثابت ماند ۲۵ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش...
کد خبر: ۳۲۵۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۹ ارز کاهش و ۱۶ ارز...
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۱۹ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت...
کد خبر: ۳۲۵۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش و ۹ ارز...
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را... اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز بین... بانکی ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش و ۹ ارز افزایش...
کد خبر: ۳۲۵۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... بانکی به علت تعطیلات آخر هفته میلادی ثابت ماند ...
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ تمام اسعار بانکی به...
کد خبر: ۳۲۴۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۶ ارز کاهش و ۳۲ ارز...
قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن... نرخ ۹ ارز بین بانکی ثابت ماند ۶ ارز بین... بانکی کاهش و ۳۲ ارز افزایش یافت باشگاه خبرنگاران...
کد خبر: ۳۲۴۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۵ ارز افزایش و ۳۲ ارز...
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را... اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز بین... بانکی ثابت ماند ۵ ارز افزایش و ۳۲ ارز از...
کد خبر: ۳۲۴۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


طبق اعلام بانک مرکزی؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... بانکی به علت تعطیلات آخر هفته میلادی ثابت ماند ...
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را... اعلام کرد که بر این اساس نرخ تمام اسعار بانکی...
کد خبر: ۳۲۳۸۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست- امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۳ ارز افزایش و ۲۳ ارز...
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را... اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز بین... بانکی ثابت ماند ۱۳ ارز افزایش و ۲۳ ارز کاهش...
کد خبر: ۳۲۳۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


بانک مرکزی اعلام کرد؛
ایران اکونومیست-امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را... اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۳ ارز بین... بانکی ثابت ماند ۱۰ ارز افزایش و ۲۴ ارز کاهش...
خبرنگاران جوان امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی... را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۳ ارز... بین بانکی ثابت ماند ۱۰ ارز افزایش و ۲۴ ارز...
کد خبر: ۳۲۳۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴


آخرین اخبار