اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - کارآمد
امسال و در این جشنواره از افراد کارآمد و شاخص...
کد خبر: ۳۵۴۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


مدیریت ما باید کارآمد باشد دولت گاهی با چرخاندن قلم...
کد خبر: ۳۵۴۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۶


رييس شعبه شهيد شهسواری تبريز بانك صنعت و معدن:
به نظر شما نقش نیروی انسانی کارآمد در موفقیت و... از ابزارهای مختلفی بهره گرفته می شود یکی از کارآمدترین...
کد خبر: ۳۵۳۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴


بانکی آن ها کارآمد نیست و استفاده از صرافی ها...
کد خبر: ۳۵۳۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳


پژوهشگران داخلی مطرح کردند
و کارآمد است البته باید به یک سری احتیاطات و...
کد خبر: ۳۵۳۶۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


يادداشت مديرعامل بانك صنعت و معدن به مناسبت روز اصناف؛
از روش های موثر و کارآمد به منظور هدایت و...
کد خبر: ۳۵۳۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


روحانی با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد فضای عرضه و...
کد خبر: ۳۵۳۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


تخصصی موجود و کارآمد طرح ریزی و برنامه ریزی مدیریت...
کد خبر: ۳۵۳۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


مدير بانك صنعت و معدن استان بوشهر:
شما نقش نیروی انسانی کارآمد در موفقیت و برتری شعب... رسد توفیق بانک وابسته به وجود منابع انسانی کارآمد اثرگذار...
کد خبر: ۳۵۳۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


ها زحمات زیادی کشیده است او از بازیکنان کارآمد پرسپولیس...
کد خبر: ۳۵۲۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


این صورت عملکرد طرح بسیار مثبت و کارآمد خواهد بود...
کد خبر: ۳۵۲۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


صادرات و مدیریت واردات با تعریف یک دیپلماسی تجاری کارآمد... در کارآمد کردن نظام توزیع با الزام توجه ویژه به...
کد خبر: ۳۵۲۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


کارآمد فراهم می شود ملکی درباره زمان اجرای بسته های... بسته یادگیری کارآمد فراهم می شود ملکی درباره زمان اجرای...
کد خبر: ۳۵۲۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


های کارآمد مسکن دارد که از این مسیر تحریک سایر...
کد خبر: ۳۵۲۲۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


بازی کند و یا یک یا ۲ وینگر کارآمد و...
کد خبر: ۳۵۲۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


باید با ارایه برنامه ای کارآمد نحوه حمایت از صادرکنندگان...
کد خبر: ۳۵۲۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


مدرن و کارآمد همراه باشد تا فوتبال زنان هم گسترده...
کد خبر: ۳۵۲۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


بر سیاست اجتماعی رفاهی کارآمد برای مبارزه با فقر و...
کد خبر: ۳۵۱۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۵


اقدام به تهیه فرمولی مناسب و کارآمد برای تولید مایع...
کد خبر: ۳۵۱۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


یادگار بزرگ قانون متقن صحیح کارآمد مفید برای جامعه است... قوی صالح و کارآمد و همین که رهبری در پیام...
کد خبر: ۳۵۱۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


آخرین اخبار