اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - مسئولیت
با قبول مسئولیت خطرپذیری ریسک از سوی متعاملین صورت می...
کد خبر: ۳۱۶۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


تجارت ملت سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی...
کد خبر: ۳۱۶۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


معاون حمل و نقل وزیر راه و شهر سازی:
و بویژه هواپیمایی جهموری اسلامی ایران در انجام این مسئولیت...
کد خبر: ۳۱۵۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


همتی اعلام کرد:
که این مسئولیت را من بر عهده بگیرم اگر مشکلی... پرداخت کنم گفت نه همان چون مسئولیت گردن خودشان می...
کد خبر: ۳۱۵۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


سخنگوی وزارت خارجه :
دفاعی کشور تردیدی ندارد و مسئولیت کلیه عواقب این اقدام... ۱۵۰۰ مایل ساحل در این منطقه و براساس مسئولیت تاریخی... کشور حق ایران است و مسئولیت کلیه عواقب این اقدام...
کد خبر: ۳۱۵۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۸


وزیر نفت عهده دار این مسئولیت بود که در حال... گفت با اشاره به مسئولیت جدید خود در ستاد فرماندهی...
کد خبر: ۳۱۵۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۸


صدور چک مصوب سال ۹۷ مبنی بر مسئولیت بانک ها...
کد خبر: ۳۱۵۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۸


تهران مسئولیت بانک را به عهده گرفت و سرمایه آن...
کد خبر: ۳۱۵۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۸


در سراسر کشور
الکترونیک خاطرنشان کرد با توجه به ایفای نقش های مسئولیت...
کد خبر: ۳۱۵۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


عمومی وزارت ورزش سال هفتمی است که این مسئولیت را...
کد خبر: ۳۱۵۸۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


این است که به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر به...
کد خبر: ۳۱۵۸۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


فرد می تواند تا سه سال پیاپی این مسئولیت را...
کد خبر: ۳۱۵۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


خواهد همه خبرنگاران احساس کنند مسئولیت آنها امانتداری از اخبار...
کد خبر: ۳۱۵۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


ارز مسافری ارزان شد
های ملی تجارت ملت سامان و پارسیان که مسئولیت فروش...
کد خبر: ۳۱۵۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


براساس تصمیم کادر فنی؛
شود مجید زارعیان به عنوان سرمربی مسئولیت هدایت ملی پوشان...
کد خبر: ۳۱۵۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


از سوی بانک توسعه تعاون صورت می گیرد:
سال اخیر اعطاء شده است مهدیان به مسئولیت اجتماعی این...
کد خبر: ۳۱۵۶۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


در مسیر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها از مسئولیت محدود...
کد خبر: ۳۱۵۶۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


احساس مسئولیت و دوست عزیز» برخی خود را مدافع رهبری...
کد خبر: ۳۱۵۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


تحت مسئولیت و کنترل این وزارتخانه است و همه آنها...
کد خبر: ۳۱۵۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


بهشتی احمد حسنی کارشناس رسمی دادگستری - که مسئولیت حسابرسی... سنجش مسئولیت با وظیفه آنان کاربرد دارد بدیهی است افشای... مسئولیت پذیری اجتماعی را گسترش دهیم تا بتوانیم از وقوع... شمس احمدی مسئولیت حسابرسان حصول اطمینان معقول از نبود تحریف...
کد خبر: ۳۱۵۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


آخرین اخبار