اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - شاخص کیفیت
ایران اکونومیست-شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد... ۸۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در اولین روز...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۶... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در اولین روز پاییز... قابل قبول است همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته... کیفیت هوای تهران قابل قبول بود تهران از ابتدای سال...
کد خبر: ۳۶۲۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱


معاون پایش و نظارت اداره محیط زیست استان تهران:
شاخص کیفیت هوای تهران به خاطر افزایش غلظت آلاینده ازن... کیفیت هوا ناسالم برای گروه های حساس و ۲ روز... ابتدای سال جاری استاندارد شاخص های اندازه گیری میزان آلاینده...
کد خبر: ۳۶۲۳۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۱... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر... روی عدد ۸۱ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل...
کد خبر: ۳۶۱۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


ایران اکونومیست-شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد... ۸۵ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۵... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر... روی عدد ۸۵ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل...
کد خبر: ۳۶۱۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵


ایران اکونومیست-شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد... ۸۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۸... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر... روی عدد ۷۹ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل...
کد خبر: ۳۶۱۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


ایران اکونومیست-شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد... ۹۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۰... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی است... همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین... بر روی عدد ۸۲ قرار داشت و کیفیت هوای تهران...
کد خبر: ۳۶۱۱۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


ایران اکونومیست-کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۸... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است ...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۸... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر... روی عدد ۸۱ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل...
کد خبر: ۳۶۰۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


ایران اکونومیست-شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد... ۷۳ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۲... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر... روی عدد ۸۳ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل...
کد خبر: ۳۶۰۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶


ایران اکونومیست- شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی... عدد ۸۳ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۳... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر... روی عدد ۸۵ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل...
کد خبر: ۳۶۰۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳


شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۶... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر... روی عدد ۸۲ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل...
کد خبر: ۳۶۰۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


ایران اکونومیست-شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۲... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر...
کد خبر: ۳۶۰۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛
ایران اکونومیست-بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هوای...
آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته « دی... شرایط قابل قبول قرار داشت آلاینده شاخص هم اکنون «... اساس این گزارش شاخص کیفیت هوا aqi به پنج دسته...
کد خبر: ۳۶۰۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۸


شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۵... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر...
کد خبر: ۳۶۰۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


ایران اکونومیست-شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد... ۶۵ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۵... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر...
کد خبر: ۳۵۹۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


ایران اکونومیست-شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۰... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر...
کد خبر: ۳۵۹۷۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳


ایران اکونومیست-شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد... ۶۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۸... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر... روی عدد ۸۰ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل...
کد خبر: ۳۵۹۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲


شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۰... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر... روی عدد ۷۴ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل...
کد خبر: ۳۵۹۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۳۰


ایران اکونومیست-شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد... ۷۳ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۳... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر... روی عدد ۷۹ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل...
کد خبر: ۳۵۹۳۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹


شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۸... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر...
کد خبر: ۳۵۹۱۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


ایران اکونومیست-شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته به طور...
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۱... قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین... این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر...
کد خبر: ۳۵۹۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


آخرین اخبار