اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - جریمه نقدی
بازار سرمایه برای مدت معین جریمه نقدی محرومیت از تصدی...
کد خبر: ۳۷۳۴۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶


دلار جریمه نقدی کرد این در حالی است که «...
کد خبر: ۳۷۳۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱


دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین جریمه... نقدی محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشخاص تحت نظارت...
کد خبر: ۳۷۲۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰


جریمه نقدی شد ...
تحت هر عنوانی محروم هستند همچنین ساعی به جزای نقدی...
کد خبر: ۳۷۲۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷


برای مدت معین جریمه نقدی محرومیت از تصدی در هیئت...
کد خبر: ۳۷۲۱۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


سرمایه برای مدت معین جریمه نقدی محرومیت از تصدی در...
کد خبر: ۳۷۱۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵


دریافت خدمات از ارکان بازار سرمایه برای مدت معین جریمه... نقدی محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشخاص تحت نظارت...
کد خبر: ۳۷۱۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


سرمایه برای مدت معین جریمه نقدی محرومیت از تصدی در...
کد خبر: ۳۷۱۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸


ایران اکونومیست- هفت مدیر به مجازات پرداخت جریمه نقدی و...
کد خبر: ۳۷۰۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳


مدیر روابط عمومی سازمان بورس؛
جریمه نقدی» دریافت کردند که در تاریخ بورس این میزان...
کد خبر: ۳۷۰۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹


ارکان بازار سرمایه برای مدت معین جریمه نقدی محرومیت از...
کد خبر: ۳۷۰۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶


بازار سرمایه برای مدت معین جریمه نقدی محرومیت از تصدی...
کد خبر: ۳۶۹۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


معین جریمه نقدی محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشخاص...
کد خبر: ۳۶۹۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳


سوی داور به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم... به پرداخت ۹۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد این... به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد این... مسجد سلیمان به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم...
کد خبر: ۳۶۹۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


ارکان بازار سرمایه برای مدت معین جریمه نقدی محرومیت از...
کد خبر: ۳۶۹۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


بازار سرمایه برای مدت معین جریمه نقدی محرومیت از تصدی...
کد خبر: ۳۶۹۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


معاون حقوقی سازمان بورس:
طریق اعمال جریمه و سلب صلاحیت شدید جمالی خاطرنشان کرد... به تخلف با اعمال جریمه و سلب صلاحیت شدید بوده... است از لحاظ کمیت هم جریمه و سلب صلاحیت ۲۰۷... جریمه نقدی به حساب خزانه دولت توسط خود مدیر محکوم...
کد خبر: ۳۶۹۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


بازار سرمایه برای مدت معین جریمه نقدی محرومیت از تصدی...
کد خبر: ۳۶۹۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۴


معین جریمه نقدی محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشخاص...
کد خبر: ۳۶۸۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


سلب صلاحیت و جریمه نقدی محکوم شدند ۹ ناشر شخص... ۶ ماه و پرداخت جریمه نقدی به حساب خزانه دولت...
کد خبر: ۳۶۸۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


آخرین اخبار