اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - جایزه پژوهش سال سینمای ایران
ایران اکونومیست-بهروز محمودی بختیاری به عنوان چهارمین دبیر جایزه پژوهش... سال سینمای ایران منصوب شد ...
رئیس سازمان سینمایی طی حکمی بهروز محمودی بختیاری را به... عنوان دبیر چهارمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران منصوب کرد... و پژوهشی به موجب این حکم به عنوان « دبیر... چهارمین دوره جایزه بین المللی پژوهش سال سینمای ایران» منصوب...
کد خبر: ۳۶۶۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸


رییس شورای سیاستگذاری سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران... جایزه پژوهش سال سینمای ایران تعیین کرد ...
سینمایی محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان... سینمایی اعظم راودراد یکی دیگر از اساتید دانشگاهی را به... در عرصه فعالیت های دانشگاهی و پژوهش سینمایی به موجب... این حکم به عنوان دب یر س ومین دوره جایزه...
کد خبر: ۳۱۸۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


آخرین اخبار