اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - ارز مسافری
ایران اکونومیست- همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد... قیمت خرید ارز در بانک ها نیز افزایشی شده و... برهمین اساس قیمت خرید دلار امروز در شعب ارزی بانک...
به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی... بانک مرکزی از بانک ها خواست نسبت به خرید ارزهای... مردمی فعال شوند بر همین اساس شعب ارزی بانک ها... به خرید ارز از مردم اقدام می کنند دستور بانک...
کد خبر: ۳۵۶۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


ایران اکونومیست- همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد... قیمت خرید ارز در بانک ها نیز افزایشی شده و... برهمین اساس قیمت خرید دلار امروز در شعب ارزی بانک...
به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی... بانک مرکزی از بانک ها خواست نسبت به خرید ارزهای... مردمی فعال شوند بر همین اساس شعب ارزی بانک ها... به خرید ارز از مردم اقدام می کنند دستور بانک...
کد خبر: ۳۵۵۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


ایران اکونومیست- همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد... قیمت خرید ارز در بانک ها نیز افزایشی شده و... برهمین اساس قیمت خرید دلار امروز در شعب ارزی بانک...
به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی... بانک مرکزی از بانک ها خواست نسبت به خرید ارزهای... مردمی فعال شوند بر همین اساس شعب ارزی بانک ها... به خرید ارز از مردم اقدام می کنند دستور بانک...
کد خبر: ۳۵۵۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


ایران اکونومیست- همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد... قیمت خرید ارز در بانک ها نیز افزایشی شده و... برهمین اساس قیمت خرید دلار امروز در شعب ارزی بانک...
به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی... بانک مرکزی از بانک ها خواست نسبت به خرید ارزهای... مردمی فعال شوند بر همین اساس شعب ارزی بانک ها... به خرید ارز از مردم اقدام می کنند دستور بانک...
کد خبر: ۳۵۵۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳


ایران اکونومیست- قیمت خرید دلار امروز در شعب ارزی بانک...
به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی... بانک مرکزی از بانک ها خواست نسبت به خرید ارزهای... مردمی فعال شوند بر همین اساس شعب ارزی بانک ها... به خرید ارز از مردم اقدام می کنند دستور بانک...
کد خبر: ۳۵۵۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


های خرید بانک هم برای موجودی ارز کمتر از 5... هزار دلار است شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتی در نظام... بانکی فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای قبل بعد... ارز مسافری نیز نسبت به روز قبل بدون تغییر بوده...
کد خبر: ۳۲۶۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۶/۲۵
ایران اکونومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ملی تجارت ملت سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز... دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به... مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه... بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل...
کد خبر: ۳۲۱۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۶/۲۴
ایران اکوومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ملی تجارت ملت سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز... دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به... مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه... بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل...
کد خبر: ۳۲۱۲۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۶/۱۳
ایران اکونومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ارز مسافرتی به مردم را به عهده دارند روزانه بعد... از دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز... به مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی... و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های...
کد خبر: ۳۲۰۱۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۶/۱۲
ایران اکونومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ملی تجارت ملت سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز... دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به... مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه... بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل...
کد خبر: ۳۱۹۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۶/۱۱
ایران اکونومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ارز مسافرتی به مردم را به عهده دارند روزانه بعد... از دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز... به مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی... و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های...
کد خبر: ۳۱۹۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۶/۱۰
ایران اکونومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ارز مسافرتی به مردم را به عهده دارند روزانه بعد... از دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز... به مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی... و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های...
کد خبر: ۳۱۹۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۶/۰۶
ایران اکونومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ارز مسافرتی به مردم را به عهده دارند روزانه بعد... از دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز... به مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی... و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های...
کد خبر: ۳۱۸۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۶/۰۵
ایران اکونومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ملی تجارت ملت سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز... دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به... مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه... بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل...
کد خبر: ۳۱۸۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


سیاستگذار ارزی باید از هم اکنون برای تامین دینار مورد...
کرد تا ارز مورد نیاز زوار عتبات عالیات را لب... روزهایی که بانک مرکزی در بحبوحه نابسامانی های ارزی ناشی... و اعلام هر نوع خرید و فروش ارز خارج از... ٩٦ ریال به عنوان ارز مسافری بپردازد سال گذشته بانک...
کد خبر: ۳۱۸۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


ارزی باید از هم اکنون برای تامین دینار مورد نیاز...
کرد تا ارز مورد نیاز زوار عتبات عالیات را لب... روزهایی که بانک مرکزی در بحبوحه نابسامانی های ارزی ناشی... و اعلام هر نوع خرید و فروش ارز خارج از... ٩٦ ریال به عنوان ارز مسافری بپردازد سال گذشته بانک...
کد خبر: ۳۱۸۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۶/۰۴
ایران اکونومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ارز مسافرتی به مردم را به عهده دارند روزانه بعد... از دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز... به مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی... و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های...
کد خبر: ۳۱۸۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۶/۰۳
ایران اکونومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ارز مسافرتی به مردم را به عهده دارند روزانه بعد... از دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز... به مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی... و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های...
کد خبر: ۳۱۸۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۶/۰۲
ایران اکونومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ارز مسافرتی به مردم را به عهده دارند روزانه بعد... از دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز... به مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی... و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های...
کد خبر: ۳۱۷۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


قیمت ارز مسافرتی امروز ۹۸/۰۵/۲۸
ایران اکونومیست- شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را...
ارز مسافرتی به مردم را به عهده دارند روزانه بعد... از دریافت قیمت ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز... به مسافران را آغاز می کنند قیمت فروش ارز مسافرتی... و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های...
کد خبر: ۳۱۷۴۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها