اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - آیفکس
در 552هزار نوبت شاخص فرابورس آیفکس 54واحد رشد کرد و...
کد خبر: ۳۷۶۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


19هزار و 922میلیارد تومان در 536هزار نوبت آیفکس 5واحد رشد...
کد خبر: ۳۷۶۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


و 221میلیارد تومان در 133هزار نوبت آیفکس 65واحد افت کرد...
کد خبر: ۳۷۶۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


تومان در 164هزار نوبت آیفکس 130واحد افت کرد و در...
کد خبر: ۳۷۶۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


503هزار نوبت آیفکس 106واحد افت کرد و در ارتفاع 17هزار...
کد خبر: ۳۷۵۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


در 314هزار نوبت آیفکس 29واحد افت کرد و در ارتفاع...
کد خبر: ۳۷۵۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


به ارزش 12هزار و 686میلیارد تومان در 142هزار نوبت آیفکس...
کد خبر: ۳۷۵۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


نوبت آیفکس 98واحد افت کرد و در ارتفاع 17هزار و...
کد خبر: ۳۷۵۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


به ارزش 6هزار و 694میلیارد تومان در 452هزار نوبت آیفکس...
کد خبر: ۳۷۵۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


به ارزش 4هزار و 511میلیارد تومان در 443هزار نوبت آیفکس...
کد خبر: ۳۷۵۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


نوبت آیفکس 84واحد افت کرد و در ارتفاع 17هزار و...
کد خبر: ۳۷۵۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


و 503میلیارد تومان در 383هزار نوبت آیفکس 84واحد افت کرد...
کد خبر: ۳۷۵۱۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸


به ارزش 17هزار و 361میلیارد تومان در 407هزار نوبت آیفکس...
کد خبر: ۳۷۵۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


507هزار نوبت شاخص فرابورس آیفکس 56واحد افت کرد و در...
کد خبر: ۳۷۴۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


8هزار و 681میلیارد تومان در 810هزار نوبت شاخص فرابورس آیفکس...
کد خبر: ۳۷۴۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


تومان در 810هزار نوبت شاخص فرابورس آیفکس 334واحد رشد کرد...
کد خبر: ۳۷۴۸۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


فرابورس آیفکس 85واحد رشد کرد و در ارتفاع 17هزار و...
کد خبر: ۳۷۴۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱


580هزار نوبت شاخص فرابورس آیفکس 278واحد رشد کرد و در...
کد خبر: ۳۷۴۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹


403هزار نوبت آیفکس 294واحد افت کرد و در ارتفاع 17هزار...
کد خبر: ۳۷۴۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸


به ارزش 15هزار و 392میلیارد تومان در 634هزار نوبت آیفکس...
کد خبر: ۳۷۴۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها