هند نخستین روز یوگا را در کابل تجلیل کرد
ایران اکونومیست -امروز در نقاط مختلف دنیا نخستین روز تجلیل از یوگا است. هند در کنار برخی از کشورهای دیگر این روز را در کابل نیز تجلیل کرد