کد خبر : ۳۶۹۹۶۸
تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۰
ایران اکونومیست- نتایج دو سرشماری مرکز آمار ایران که در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩٥ انجام شد، نشان می‌دهد، جمعیت شهر تهران در مدت پنج سال ۶.۶ درصد افزایش یافته و از سطح ۸.۶ میلیون نفر گذشت.

افزایش ۶.۴ درصدی جمعیت شهر تهران طی پنج سالبه گزارش  مرکز آمار، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، شهر تهران دارای هشت میلیون و ٦٩٣ هزار و ٧٠٦ نفر جمعیت و دو میلیون و ٩١١ هزار و ٦٥ خانوار بود که جمعیت آن نسبت به پنج سال قبل (۱۳۹۰)، ۶.۶ درصد افزایش داشته است.

برابر این آمارمنطقه چهار با ٩١٩ هزار و یک نفر (۱۰.۶ درصد) و منطقه ٩ با ١٧٤ هزار و ٢٣٩ نفر (۲ درصد) به ترتیب پرجمعیت‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین مناطق شهر تهران بوده‌اند.

مناطق ١٩ جوان‌ترین و ۳ مسن‌ترین جمعیت

طبق سرشماری سال ١٣٩٥ از مجموع هشت میلیون و ٦٩٣ هزار و ٧٠٦ نفر جمعیت شهر تهران، ۱۷.۴ درصد در گروه سنی صفر تا ١٤ ساله، ٧٤.١ درصد درسنین ١٥ تا ٦٤ ساله و ٨.٤ درصد نیز در سنین ٦٥ ساله و بیشتر قرار دارند.

منطقه ١٩ با ٢٣.٥ درصد جمعیت صفر تا ١٤ ساله جوان‌ترین و منطقه ۳ با ۱۵ درصد جمعیت ٦٥ ساله و بیشتر، مسن‌ترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند.

کاهش یک دهم درصدی بعد خانوار در تهران

سال ١٣٩٥، بعد متوسط خانوار در شهر تهران سه نفر در خانوار بوده که نسبت به سال ١٣٩٠، معادل ۰.۱ نفر در خانوار کاهش دارد. خانوارهای مناطق ١٩ و ٧ با بعد متوسط ٣.٣ و ٢.٧ نفر در خانوار به ترتیب بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین بعد خانوار را در این سال در بین مناطق شهر تهران داشتند.

همچنین در بازه زمانی یاد شده دو میلیون و ٩١١ هزار و ٦٥ خانوار در شهر تهران ثبت اطلاعات داشتند که از این تعداد دو میلیون ٩٠٣ هزار و ٤٣٥ خانوار (۹۹.۷ درصد) از نوع خانوار معمولی ساکن بوده‌اند. میزان رشد متوسط سالانه‌ی تعداد خانوارهای معمولی ساکن شهر تهران در سال‌های ٩٥-١٣٩٠ برابر ٢.٣٢ درصد در سال است. با توجه به آنکه رشد متوسط سالانه جمعیت شهر در همین دوره ١.٢٩ درصد بوده، بنابراین تعداد خانوارهای معمولی ساکن با آهنگی سریع‌تر از جمعیت افزایش داشتند که نتیجه آن کاهش بعد متوسط خانوار است.

سهم بانوان از هر ۶ خانوار یکی

گزارش مرکز آمار ایران در سرشماری‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٥ از مجموع دو میلیون و ٩٠٣ هزار و ٤٣٥ خانوار معمولی ساکن در شهر تهران، دو میلیون و ٤٤٥ هزار و ١٦ خانوار (۸۴.۲ درصد) دارای سرپرست مرد و ٤٥٨ هزار و ٤١٩ خانوار (١٥.٨ درصد) دارای سرپرست زن بوده‌اند.

بیشترین نسبت خانوارهای دارای سرپرست زن در منطقه هفت (٢٢.٣ درصد) و کمترین نسبت این نوع از خانوارها در مناطق ١٩ و ٢٢ تهران (۱۰ درصد) مشاهده شده ودر مقایسه با سال ١٣٩٠، فراوانی نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن در شهر تهران اندکی افزایش یافته و با ٠.٤ درصد افزایش از ١٥.٤ درصد به ١٥.٨ درصد رسیده است.

حدود پنج درصد از جمعیت تهران در سال ١٣٩٥، افرادی بودند که در فاصله سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ به شهر تهران مهاجرت کرده‌اند.

منطقه ٦ شهر تهران بیشترین نسبت مهاجرین

بر اساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩٥، در دوره زمانی ٩٥ - ١٣٩٠ تعداد ٤٠٤ هزار و ٩٩٦ نفر به شهر تهران مهاجرت کرده‌اند. این تعداد معادل ۴.۷ درصد از جمعیت شهر تهران است. در بین مناطق شهر تهران بیش‌ترین سهم مهاجران وارد شده در کل جمعیت مربوط به منطقه‌ی ٦ با ١٠.٨ درصد و کم‌ترین سهم مربوط به منطقه‌ی ١٦ با ٢.٥ درصد بود.

۵.۱ درصد از جمعیت شهر تهران بی‌سواد

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد که از مجموع هشت میلیون و ۵۶ هزار نفر جمعیت ٦ ساله و بیشتر شهر تهران هفت میلیون و ۶۳۸ هزار و ۸۳۷ (۹۴.۸ درصد) با سواد و ٤١٤ هزار و ۱۶۲ نفر (٥.١ درصد) بی‌سواد بوده‌اند. در بین مناطق شهر تهران بیشترین میزان بیسوادی در منطقه ١٧ (١٠.٤ درصد) و منطقه ١٩ (١٠.٢ درصد) و کمترین میزان بیسوادی در منطقه سه (١.٨ درصد) و منطقه ٦ (١.٩ درصد) مشاهده شده است.

۴۱.۸ درصد خانوارهای تهرانی اجاره‎نشین

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد که از مجموع دو میلیون و ٨٨٨ هزار و ٧١٣ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی آپارتمانی و غیر آپارتمانی شهر تهران، یک میلیون و ٤٣٢ هزا ر و ١٣٦ خانوار (۴۹.۶ درصد) مالک واحد مسکونی خود و یک میلیون و ٢٠٨ هزار و ٧١٠ خانوار (٤١.٨ درصد) اجاره‌نشین بوده و نحوه تصرف محل سکونت ٢٤٣ هزار و ٤٠٩ خانوار (٨.٤ درصد) نیز سایر موارد بوده است. در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران منطقه ٣ با ٥٧.٨ درصد بیشترین و منطقه ٢٢ با ٤٣.٨ درصد کمترین نحوه تصرف محل سکونت ملکی را دارند.

۸۷.۴ درصد واحدهای مسکونی تهران آپارتمانی

طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ از مجموع دو میلیون و ٨٧٠ هزار و ٦٥٣ واحد مسکونی معمولی در شهر تهران، دو میلیون و ٥٠٩ هزار و ٨٤٠ واحد مسکونی (۸۷.۴ درصد) آنان از نوع آپارتمانی و ٣٦٠ هزار و ٨١٣ واحد مسکونی (١٢.٧ درصد) از نوع غیر آپارتمانی بودند. در بین مناطق شهر تهران منطقه ٦ با ٩٦.٧ درصد دارای بیشترین نسبت و منطقه ١٦ با ٧٠.٦ درصد دارای کمترین نسبت واحدهای مسکونی آپارتمانی قید شده‌اند.

 

 ایرنا

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها