کد خبر : ۳۵۷۳۶۲
تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۵
ایران اکونومیست- مرکز آمار ایران متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی منتخب شهر تهران در بهار ۹۹ را منتشر کرد.

ا در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر عدد "قوطی زیرکلید" به ٩٦٥٨ ریال رسید که با ٠,٢ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل تنها قلم کاهشی در بین تمامی اقلام بوده است.

تغییرات نسبت به فصل قبل:

در فصل بهار سال ١٣٩٩ متوسط قیمت هر متر" سیم برق ١×١ میلیمتر " به ١٨٥٧٩ ریال رسید که با ٥٩,٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت هر عدد " سرپیچ معمولی " به ٣٩٦٣٢ ریال بوده است که با ٤٠.٨ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت یک دستگاه "آسانسور"نیز به ١٣٦٤٩٧٣٧٨٩ ریال رسید که با ٣٩.٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر کیسه ٥٠ کیلویی"سیمان پرتلند پاکتی" به ١٤٦٣٥٠ ریال رسید که با ١,٧ درصد کمترین افزایش، نسبت به فصل قبل را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر کیلوگرم "صفحه ستون" ١٠١٦٥٠ ریال بوده است که با ٤.٠ درصد افزایش در رتبه بعدی کمترین افزایش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر رول ده متری"ایزوگام" نیز برابر١٨٣٤٠٠٠ ریال بوده است که با ٤,٩ درصد افزایش، رتبه سوم کمترین درصد افزایش را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر عدد "قوطی زیرکلید" به ٩٦٥٨ ریال رسید که با ٠,٢ درصد کاهش، نسبت به فصل قبل تنها قلم کاهشی در بین تمامی اقلام بوده است.

تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل:

در فصل بهار سال ١٣٩٩ متوسط قیمت یک دستگاه "آسانسور" به ١٣٦٤٩٧٣٧٨٩ ریال رسید که با ٨١,٨ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هر دستگاه "آبگرمکن دیواری" ١٢١٧٣٦٨٤ ریال بوده است که با ٧١.٠ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت هر کیلوگرم "صفحه ستون"نیز به ١٠١٦٥٠ ریال رسید که با ٦٣.٢ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل رتبه سوم بیشترین افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین نهاده‌های ساختمانی منتخب، متوسط قیمت هر متر "سیم برق ١,٥×١ میلیمتر" به ١٦١٦٣ ریال رسید که با ٤٥.٧ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین کاهش قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت(دستمزدماهیانه) هر ٨ ساعت کار در ٢٦ روز کاری "مهندس عمران" به ٥٩٨٧١٢٥٠ ریال رسید که با ٤٤.٧درصد کاهش در رتبه بعدی بیشترین کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

متوسط قیمت هر متر "سیم برق ١×١ میلیمتر" نیز برابر ١٨٥٧٩ ریال بوده است که با ٢١,٦ درصد کاهش، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

 

 ایبِنا

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار