کد خبر : ۳۵۵۴۴۰
تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۵
ایران اکونومیست-رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: یک هزار و ۴۷۵ نفر در آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در سال ۱۳۹۹ ثبت نام کردند.

سعید هاشمی نظری رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به پایان مهلت ثبت نام و آمار ثبت نام کنندگان آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد:یک هزار و ۴۷۵ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کردند که این تعداد برای قبولی در ۱۵ دانشگاه و ۷۷ رشته تکمیلی تخصصی رقابت می‌کنند.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع جهانی ﺑﻴﻤﺎری ناشی از وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ (Covid-۱۹) که مهمﺗﺮﻳﻦ راه ﻏﻠﺒﻪ بر آن ﻗﻄﻊ زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل است، در راﺳﺘﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻏﻴﺮﺿﺮوری و ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ رأی ﺻﺎدره در ﻧﻮد و دوﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای آﻣﻮزش پزشکی و تخصصی ﻣﻮرخ ۷ تیرماه ۹۹ موضوع ۶ «با توجه به پاندمی کووید ۱۹ آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در سال ۱۳۹۹ مطابق با قوانین سال قبل (۱۳۹۸) و به صورت دانشگاهی برگزار خواهد شد.»

هاشمی نظری گفت: ﻫﻴﭻ گونه ﺗﻐﻴﻴﺮی در رﻓﺮاﻧﺲ اﻋلام ﺷﺪه آزﻣﻮن ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و منابع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴان در تمام داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫای علوم پزشکی مرجع طراحی ﺳﻮاﻻت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی به مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی اشاره کرد و گفت: با توجه به واگذاری آزمون فلوشیپ به دانشگاه‌های علوم پزشکی و با توجه تغییر در نحوه برگزاری و رعایت حق انتخاب داوطلبان، ویرایش و ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۹۹ آغاز شده بود و این مهلت تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ادامه داشت و داوطلبان فرصت داشتند در آزمون ثبت نام و فرم خود را ویرایش کنند.

آزمون فلوشیپ پزشکی ۹ مردادماه در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها