کد خبر : ۳۴۹۹۶۶
تاریخ انتشار : ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۸
ایران اکونومیست- مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٣٢.٩ درصد افزایش یافته است.

 شاخص "زراعت و باغداری" در زمستان ١٣٩٨ برابر با ٣٢٨,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٨ درصد افزایش یافته و میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز معادل ٢٦.٧ است.

همچنین شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٣٧٩ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢,٨ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٣٢.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص "زراعت و باغداری" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٣٢٨,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ٢٦.٧ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "غلات" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٠٣,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦.٤ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢٠.٥ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٢٤٦,٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١٩.٢ درصد افزایش می‌باشد.

شاخص گروه "سبزیجات" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٥٢٠,٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣.١ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٥٢.٨ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "مواد خام طبقه بندی نشده" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٢٨٩,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٧.٨ درصد افزایش می‌باشد.

شاخص دامداری سنتی

شاخص "دامداری سنتی" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٨٦,٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤٥.٥ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٥٥٦,٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.٤ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٥١.٥ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٦١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤,٢ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤٨.٩ درصد افزایش می‌باشد.

شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٥٣٧,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤.٩ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤٨.٤ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٤٧,٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٥.١ درصد افزایش می‌باشد.

 

 ایبِنا

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار