کد خبر : ۳۴۶۵۵۰
تاریخ انتشار : ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۸
ایران اکونومیست- قواعد و مقررات سیستم کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو به دلیل گسترش کرونا ویروس مجدد بازنگری و جایگزین شیوه قبلی کسب سهمیه شده است. با تایید آن از سوی هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک، تاریخ جدید و تخصیص مکان‌های سهمیه‌های باقی‌مانده اعلام شد.

 

این بازنگری با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعویق بازی‌های المپیک توکیو به ۲۰۲۱ با پیشنهاد نخست وزیر ژاپن و موافقت رییس کمیته بین المللی المپیک در پنجم فروردین ماه امسال صورت گرفت.

سیستم کسب سهمیه و تعیین صلاحیت همان قوانین و مقررات وضع شده توسط فدراسیون‌های بین‌المللی هستند که قواعد، شیوه‌ها و معیارهای شرکت در مسابقات موجود در بازی‌های المپیک را در بر می‌گیرند. همچنین ساختار کسب سهمیه هر رشته ورزشی متفاوت است و فرصت برابری را در اختیار بهترین ورزشکاران جهان قرار می‌دهد تا در بازی‌های المپیک حضور یابند.

شیوه جدید قواعد و مقررات سیستم کسب سهمیه که با در نظر گرفتن شرایط کنونی جایگزین نسخه قبلی شد، به فدراسیون‌های بین المللی این فرصت را می‌دهد تا سیستم‌های سهمیه بندی مربوطه را نظر به تاریخ جدید اعلام شده جهت برگزاری المپیک توکیو و تخصیص مکان‌های سهمیه باقیمانده اصلاح و تعدیل کند و آنها را با ضوابط کنونی وفق دهند.

قواعد سیستم کسب سهمیه المپیک در ۲۲ بند

-سیستم کسب سهمیه در هر ورزش باید برای کمیته‌های ملی المپیک و فدراسیون‌های ملی و ورزشکاران به آسانی قابل درک و نباید جایی برای تفسیر و تعبیر انفرادی در آن وجود داشته باشد.

-سیستم کسب سهمیه مختص هر ورزش به محض تایید فدراسیون‌های بین‌المللی و آی.او.سی نباید بدون موافقت این نهاد ورزشی تغییر کند.

-هر نشریه و اطلاعات مرتبط با سیستم کسب سهمیه باید توسط فدراسیون‌های بین‌المللی برای کمیته‌های ملی‌المپیک و فدراسیون‌های ملی و نیز بخش ورزشی توکیو ۲۰۲۰ ارسال شود.

-سیستم‌های کسب سهمیه و تعیین صلاحیت باید شرایط حضور بهترین ورزشکاران را از طریق یک فرآیند عادلانه و شفاف در چارچوب منشور المپیک فراهم کند.

-اصول کلی و جهانی باید بواسطه معرفی و نمایندگی قاره‌ای در سیستم کسب سهمیه منعکس شود. حداقل و حداکثر ورزشکاران نماینده هر کمیته ملی المپیک در هر ورزش یا رویداد برای تحقق حضور گسترده کمیته‌های ملی المپیک مشخص و مصوب خواهد شد.

-باید بیش از یک فرصت برای کسب سهمیه و واجد شرایط شدن به ورزشکاران و تیم‌ها داده شود، با این وجود سیستم‌های کسب سهمیه نباید برای تیم‌ها و ورزشکاران هزینه های گزاف سفر و جابجایی را تحمیل کنند. تا جایی که امکان دارد باید از رویدادهای قاره‌ای استفاده شود. هیات رییسه کمیته بین‌المللی المپیک بر مبنای تاثیر و عواقب ناشی از ویروس کرونا بر روی سیستم کسب سهمیه و گزینشی مربوطه این حق را قایل می شود تا قوانین و مقررات را انعطاف پذیر و و آسان کند که این امر در برگیرنده لغو، تعویق و تغییر مکان رویدادهای گزینشی است که بوقوع پیوسته است.

-رویدادهای فعلی مورد تایید فدراسیون‌های بین المللی باید برای تعیین صلاحیت بکار گرفته شود. فدراسیون‌های بین المللی اجازه تحمیل یک رویداد خاص بر کمیته برگزاری بازی‌های المپیک که تلفیقی از یک رویداد آزمایشی و گزینشی است را ندارد.

-در خصوص همه رویدادهای گزینشی که در سایه حمایت فدراسیون جهانی یا اتحادیه های قاره ای یا منطقه ای سازماندهی و برگزار می شوند ، فدراسیون جهانی و برگزارکننده رویداد بایستی اطمینان کسب نمایند که اصول منشور المپیک عاری از تبعیض رعایت می شود و کلیه ورزشکاران و افراد درگیر -فدراسیون‌های عضو فدراسیون‌های بین‌المللی برای شرکت در رویداد مربوطه می توانند وارد کشور مورد نظر شوند و با آنها بطور برابر رفتار خواهد شد.

-چنانچه به این اصول رعایت نشود، هیات رییسه کمیته بین‌المللی المپیک این اختیار را دارد که وضعیت رویداد گزینشی المپیک را لغو کند.

-نظر به زمان بندی مجدد بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو به دوره تعویق ، مهلت ثبت و ارسال اصلاح شده فرم‌های نهایی تا مورخ ۵ جولای ۲۰۲۱ خواهد بود.

-دوره کسب سهمیه تا زمانی که چنین تمدیدی به دوره و مهلت کسب سهمیه مورخ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱ احترام می گذارد، قابلیت تمدید شدن را دارا خواهد بود.

-دوره تعیین صلاحیت و کسب سهمیه باید حداقل هفت روز پیش از مهلت فرم‌های ورودی نهایی به پایان برسد تا به کمیته‌های ملی المپیک زمان و فرصت کافی برای قبول و پذیرش نامزدهای فدراسیون‌های ملی و تکمیل امور اداری یا رد یک مکان سهمیه را بدهد.

-سیستم کسب سهمیه باید مشخص کند که مکان‌های سهمیه بر اساس نام یا کمیته ملی‌المپیک بصورت انفرادی به ورزشکاران تخصیص یافته است.

-بنا بر منشور المپیک، کمیته‌های ملی المپیک از اختیار انحصاری برای معرفی کشورهای خود و نمایندگی آنها در بازی‌های المپیک برخوردارند و می توانند مکان سهمیه تخصیص داده شده را نپذیرند.

-بطور کلی بازه زمانی ابلاغ و اطلاع رسانی بوسیله کمیته های ملی المپیک باید طی ۲ هفته از تاریخ کسب سهمیه ( صلاحیت ) تا تایید فدراسیون بین المللی مربوطه باشد.

-سیستم کسب سهمیه باید آشکار مشخص کند که فدراسیون‌های ملی و کمیته‌های ملی المپیک موظف به ارسال مدارک و اسناد اولیه مربوط به پذیرش و قبول مکانهای سهمیه هستند یا خیر.

-مهلت‌های تعیین و انتشار مکان‌های سهمیه تخصیص یافته توسط فدراسیون‌های جهانی بعلاوه تایید یا رد مکان‌های سهمیه بوسیله کمیته‌های ملی المپیک رعایت شوند.

-هنگام تایید و توزیع مکان‌های سهمیه تخصیص یافته و فهرست ورزشکاران واجد شرایط، فدراسیون‌های جهانی باید بطور همزمان با کمیته‌های ملی المپیک و فدراسیون ملی و نیز سازمان ورزش توکیو ۲۰۲۰ ارتباط برقرار کنند.

-تایید یک کمیته ملی‌المپیک برای قبول یا رد مکان‌های کسب سهمیه تخصیص یافته را نمی توان تغییر داد.

-در ورزش‌هایی که کسب سهمیه ( واجد شرایط شدن ) مبتنی بر اخذ حداقل استانداردهای تعیین شده است، فدراسیون بین المللی مربوطه باید رویدادهایی را مشخص کند که استانداردهای آن رعایت و قوانین مربوط به توزیع و تایید نتایج رسمی ناشی از این رویدادها اجرا شود.

-سیستم کسب سهمیه باید به وضوح معیارهای واجد شرایط بودن را وضع کند تا بر اساس کنترل دوپینگ توسط ورزشکاران رعایت و اجرا شود.

-همه ورزش‌ها از مکان‌های کشور میزبان برخوردارند. هرچند این امر بصورت خودکار نیست و باید منوط به کسب کمترین میزان عملکرد ورزشکاران و تیم‌ها به سیستم کسب سهمیه مرتبط باشد.

-تمام اطلاعات مربوط به فرایند سیستم کسب سهمیه بازی‌های المپیک در هر سیستم کسب سهمیه لحاظ شود. مراجع معیارها، قوانین و مقررات منتشر شده در اسناد خارجی فدراسیون جهانی باید نگهداری شود و برای دسترسی به همه اسناد و مدارک یک لینک در وبسایت فدراسیون‌های جهانی قرار گیرد.

-هیات رییسه کمیته بین‌المللی المپیک این اختیار را دارد که اصلاحات پیشنهادی توسط فدراسیون‌های جهانی مربوط به سیستم کسب سهمیه متاثر از ویروس کرونا و تعویق بعدی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو را تایید کند تا ایمنی و منفعت ورزشکاران تامین شود.

ساختار و محتوای سیستم کسب سهمیه

-تعیین و تدوین رویدادها در برنامه المپیک با بکارگیری نام رویداد رسمی
-سهمیه ورزشکاران
-سهمیه کل مربوط به ورزش /رشته ورزشی / رویداد
-تفکیک بین زن و مرد
-تعداد و تفکیک مکان‌های دعوت کمیسیون سه جانبه
-تعداد و تفکیک مکان‌های کشور میزبان
-تعداد بیشینه ورزشکاران هر کمیته ملی المپیک ( به ازای هر ورزش /رشته ورزشی /رویداد )
-بیشترین تعداد ورشکاران برای هر رویداد
-نوع تخصیص مکان‌های سهمیه: ورزشکار و کمیته ملی المپیک ( یا هر دو )
-شرایط و مقررات واجد شرایط بودن ورزشکار

 

جزییات مسیر کسب سهمیه و تعیین صلاحیت

-تخصیص مکان‌های سهمیه به ازای هر رویداد کسب سهمیه از قبیل ترتیب کسب صلاحیت رویدادها

-استانداردهای زمان واجد شرایط شدن و دوره تعریف شده که طی آن می توان آنها را بدست آورد

-قوانین و معیارهایی که در مورد شرکت در رویدادهای کسب صلاحیت بکار می رود

-معرفی و نمایندگی کشور میزبان

تعیین مکان‌های دعوت کمیسیون سه جانبه

-تایید فرایند مکان‌های سهمیه کسب شده

فرایند تخصیص مجدد برای مکان‌های سهمیه استفاده نشده

-مکانهای تعیین صلاحیت

-مکانهای کشور میزبان

-مکانهای دعوت کمیسیون سه جانبه

-اصول کلی مربوط به بکارگیری ورزشکاران رزرو ( جانشین ها /آغازگرهای دوبله/دوتایی )

-اصول کلی مربوط به بکارگیری ورزشکاران جانشین شامل سهمیه هر کمیته ملی المپیک و تخصیص مکان‌ها

-اصول کلی مربوط به جایگزینی /تعویض دیرهنگام ورزشکار

-اصلاحیه های خاص بعلت اثرات و عوارض ناشی از ویروس کرونا (کوید ۱۹ )

-بازه زمانی تعیین صلاحیت بهمراه جزییات

-دوره واجد شرایط شدن ( کسب صلاحیت )

-زمان و مکان کلیه رویدادهای گزینشی مربوط به بازی‌های المپیک

-زمان و تاریخ قابل اجرای توزیع مکان‌های دعوت کمیسیون سه جانبه

-بازه زمانی ( جدول زمانی ) جهت تایید / رد مکان‌های سهمیه توسط کمیته ملی المپیک

-جدول زمانی جهت تخصیص مجدد مکان‌های سهمیه بکارگرفته نشده

-مهلت تهیه و ارسال ورودی های نهایی همه ورزش‌ها

بازی‌های المپیک توکیو مرداماه سال ۱۴۰۰ در ژاپن برگزار خواهد شد.

 

 

 ایرنا

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها