کد خبر : ۳۳۸۵۵۱
تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴
ایران اکونومیست - صندوق سرمایه ‌گذاری بانک ایران زمین ۲۶ آبان ۱۳۹۰ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد.

این صندوق با شماره 11008 نزد سبا به ثبت رسیده است و عملکرد آن بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.
مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد و سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند.
صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد و ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر هفت روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
 
** اساسنامه صندوق
اساسنامه صندوق سرمایه ‌گذاری بانک ایران زمین مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد و بر طبق ماده ٣ اساسنامه، هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد.
موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند ٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است.
در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز، سرمایه گذاری موسسان، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق، حسابهای بانکی، مجامع، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق(مدیر، متولی، ضامن، حسابرس)، تشریفات معاملات اوراق بهادار و... به تفصيل بیان شده است.
 
** امیدنامه صندوق
اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین نیز که به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 13 بند است.
در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق، ریسک سرمایه گذاری در صندوق، انواع واحدهای سرمایه گذاری، ارکان صندوق، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق(انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، ارائه شده است.
 
** اهداف
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.
انباشته ‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه ‌گذاران دارد:
اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌ شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد.
ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌ گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌ دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌ گذ‌ار برای انجام سرمایه ‌گذاری کاهش می‌یابد.
ثالثا،ً امکان سرمایه‌ گذاری مناسب و متنوع‌ تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌ گذ‌اری کاهش می ‌یابد.
 
** الزامات سرمایه گذاری
این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه ‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌ تقدم خرید سهام می‌کند.
از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود.
 
** شرح نسبت از کل دارائی های صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75 درصد از کل دارایی‌های صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠ درصد از کل دارائی های صندوق
1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50 درصد از کل دارایی‌های صندوق
1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40 درصد از کل دارایی‌های صندوق
1-4 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30 درصد از کل دارایی‌های صندوق

2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5 درصد و حداکثر 20 درصد از کل دارایی‌های صندوق
2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر حداکثر پنج درصد از کل دارائی های صندوق
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداكثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق
2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداكثر 5 درصد از کل دارایی های صندوق
2-4 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق
2-5 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 درصد از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
2-6 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌ گذاری صندوق در سهام
2-7 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق

3- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30 درصد ازتعداد واحدهای صندوق سرمایه ‌پذیر که نزد سرمایه‌ گذاران می ‌باشد.
 
** دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری
١ ) مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایه ‌گذاری بانک ایران زمین و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق
٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر
٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار
 
** دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری
١ ) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢ ) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣ ) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤ ) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥ ) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار/ نماینده قانونی وی
 
** حساب‌های بانکی
کليه دريافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره ‌نويسي اوليه و صدور واحد‌های سرمايه‌ گذاری پس از پذيره ‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد.
این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد.
سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
 
از مجید کریمیان
 
 
 
 
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها