کد خبر : ۳۲۰۵۷۲
تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۶
ایران اکونومیست-بر اساس ماده (5) قانون تامین اجتماعی آن دسته از اتباع خارجی که دارای پروانه کار هستند و به طور دائمی یا موقت در ایران اشتغال به کار دارند تابع مقررات این قانون خواهند بود و چنانچه کشور متبوع آنان عضو مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار باشد( موضوع تساوی رفتار در مقابل حوادث ناشی از کار) و در کشور خود یا ثالث، تحت پوشش بیمه های اجتماعی باشند با ارائه مستندات، در مقابل حوادث ناشی از کار نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه خواهند شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، به استناد مواد (120) تا (129) قانون کار، اتباع‌خارجی جهت اشتغال در ایران می بایست مجوز اشتغال دریافت نمایند. بنابراین اتباع خارجی که در باشگاه های ورزشی ایران در مشاغل سرمربی، مربی، کمک مربی، ورزشکار و بازیکن و... فعالیت می کنند و در کشور خود بیمه پرداز نیستند، مشمول بیمه اجباری بوده و کارفرمایان مربوطه می بایست صورت مزد یا حقوق آنان و همچنین حق‌بیمه را با نرخ 27 درصد به استثنای بیمه بیکاری در مهلت قانونی مقرر در ماده (39) قانون تامین جتماعی به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
این گروه از اتباع خارجی بیمه شده به استثنای بیمه بیکاری، مشمول دریافت تمامی تعهدات قانونی مقرر در ماده (3) قانون تامین اجتماعی خواهند بود.
برابر بند ((ب)) ماده (5) قانون تامین اجتماعی، ورزشکاران خارجی که در کشور خود یا سایر کشورها بیمه باشند، چنانچه کشور آنها عضو مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار باشد کارفرما مکلف به تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه مربوطه، بصورت مستقل از لیست سایر بیمه شدگان و صرفاً بر مبنای کسر 3 درصد از حقوق و مزایای ماهانه پرداختی به آنان به عنوان حق بیمه حوادث ناشی از کار خواهد بود.
این گروه از اتباع خارجی در صورت پرداخت حق بیمه مزبور (3%)، در مقابل حوادث ناشی از کار، تحت پوشش حمایت های خدمات درمانی تا زمان بهبود، غرامت دستمزد، غرامت نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی و کلی ناشی از کار و فوت در اثر حادثه ناشی از کار قرار خواهد گرفت.
چنانچه اتباع خارجی در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا سایر کشورها بیمه پرداز باشند و کشور آنها عضو مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی نبوده و سازمان تامین اجتماعی نیز تعهدی در ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به آنان ندارد.
گفتنی است، بخشنامه بیمه مربیان و ورزشکاران خارجی شاغل در ایران، سال 1396 صادر و به تمامی واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است و شعب این سازمان در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به این گروه از مخاطبین هستند.

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار