کد خبر : ۲۳۱۰۵۱
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۷
آمار شاپرک از سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش بیانگر تغییر جایگاه شرکت‌های PSP در تعداد و مبلغ ابزار کارت‌خوان‌های فروشگاهی و اینترنتی است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ بررسی سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هریک از ابزارهای پذیرش نشانگر حوزه فعالیت و نحوه سرمایه‌گذاری هریک از شرکت‌های PSP در ابزارهای پذیرش است. بر اساس آمار شاپرک در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ برخلاف فرودین ماه که طبق روال هرسال شاهد کاهش تراکنش‌ها بودیم مجدد رونق به بازار برمی‌گردد و حجم تراکنش‌ها در این ماه برای تمامی ابزارهای پذیرش روند افزایشی داشته است.
کارت‌خوان‌های فروشگاهی

شرکت به پرداخت با سهم ۲۳.۵۱ درصدی از تعداد تراکنش‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی و کاهش ۰.۴۶ درصدی نسبت به ماه گذشته در این بخش در جایگاه اول قرار گرفته است. این شرکت همچنین با سهم ۲۴.۴۴ درصدی در مبلغ تراکنش‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی و کاهش ۱.۵۸ درصدی به نسبت ماه گذشته در این شاخص همچنان بیشترین سهم بازار را در اختیار دارد البته این در حالی است که بیشترین میزان کاهش در دو شاخص مذکور نیز در این ماه در این شرکت رخ‌داده است.

شرکت تجارت الکترونیک سامان نیز با سهم ۱۶.۸۱ درصدی از تعداد تراکنش‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی در این شاخص در جایگاه دوم قرار گرفته است. همچنین این شرکت در اردیبهشت‌ماه ۹۷ با سهم ۱۱.۷۹ درصدی از مبلغ کارت‌خوان‌های فروشگاهی و کاهش ۰.۷۴ درصدی به نسبت ماه پیش، جایگاه سوم در این بخش را به خود اختصاص داده است.

رشد یک رتبه ای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در تعداد و مبلغ تراکنش های کارتخوان های فروشگاهی

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با رشد ۰.۴۱ درصدی و با در دست داشتن ۱۴.۱۳ درصد سهم بازار در این بخش رقیب خود شرکت آسان پرداخت را به کنار زده و با ارتقا یک پله‌ای، جایگاه سوم در این شاخص را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین با سهم ۹.۵۰ درصدی از سهم مبلغ تراکنش‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی و صعود یک پله‌ای از شرکت آسان پرداخت پیشی گرفته و به جایگاه پنجم در این شاخص دست‌یافته است.

شرکت آسان پرداخت در این دوره با اختصاص سهم ۱۳.۷۰ درصدی از تعداد تراکنش‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی و نزول یک رتبه‌ای در جایگاه چهارم قرارگرفته و با در دست داشتن سهم ۸.۷۰ درصدی از مبلغ تراکنش‌های این ابزار پذیرش و نزول یک رتبه‌ای از جایگاه پنجم به ششم تغییر جایگاه داده است و جایگاه خود را به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سپرده است.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در اردیبهشت‌ماه ۹۷ با روند صعودی نسبت به ماه گذشته ۹.۱۰ درصد سهم بازار تعداد تراکنش‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی را به خود اختصاص داده وبر سکوی پنجم ایستاده درصورتی‌که با سهم ۱۴.۷۵ درصدی و روند صعودی به نسبت ماه گذشته جایگاه دوم در مبلغ تراکنش کارت‌خوان‌های فروشگاهی را در دست دارد. شرکت پرداخت الکترونیک سداد نیز با سهم ۷.۶۴ درصدی از تعداد تراکنش‌ها این ابزار در جایگاه ۶ و با سهم ۱۰.۰۷ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها در جایگاه چهارم در مبلغ تراکنش‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی قرارگرفته است.

ابزار پذیرش اینترنتی

عملکرد شرکت آسان پرداخت در اردیبهشت‌ماه بیانگر رشد دوبرابری در تعداد تراکنش‌های اینترنتی در این شرکت است که آپ با در دست گرفتن ۲۸.۹۸ درصد سهم این بازار و ارتقاء دو رتبه‌ای بیشترین سهم در  بازار تعاد تراکنش های اینترنتی را به خود اختصاص داده است. درصورتی‌که این شرکت در دوره فوق در شاخص مبلغ تراکنش‌های اینترنتی تنها با افزایش ۰.۷۴ درصدی مواجه شده و با سهم ۲.۵۸ درصدی از این بازار جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است که بیانگر تمرکز این شرکت بر تراکنش‌های خرد در این حوزه است.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که در فروردین‌ماه سال ۹۷ با افزایش ۵.۶۷ درصدی به نسبت اسفندماه ۹۶ توانسته بود از شرکت پرداخت الکترونیک سامان پیشی بگیرد و جایگاه اول در این بخش را از آن خود کند. در اردیبهشت‌ماه ۹۷ با کاهش ۴.۶۶ درصدی در تعداد تراکنش‌های اینترنتی یک رتبه تنزل پیداکرده و در جایگاه دوم قرارگرفته است. این شرکت همچنین با روند صعودی به نسبت ماه گذشته ۱۹.۴۴ درصد سهم بازار مبلغ تراکنش‌های اینترنتی را به خود اختصاص داده اما به دلیل افزایش ۹ درصدی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان با یک رتبه تنزل در این بخش مواجه شده و در جایگاه سوم ایستاده است.

سپ دارای بیشترین کاهش در تعداد تراکنش ها و بیشترین افزایش در مبلغ تراکمش های اینترنتی بوده است

بر اساس این گزارش شرکت پرداخت الکترونیک سامان با توجه به این‌که ماه‌های پی‌درپی و تا اسفندماه ۹۷ رتبه اول تعداد تراکنش‌های اینترنتی را به خود اختصاص داده بود در اردیبهشت‌ماه با بیشترین کاهش که ۸.۱۸ درصد است به سهم ۱۷.۹۲ درصدی در این بخش رسیده و به نسبت فروردین‌ماه یک رتبه دیگر نزول و در جایگاه سوم در این بخش قرارگرفته این در حالی است که این شرکت با بیشترین افزایش به نسبت ماه گذشته که معادل ۹.۰۷ درصد است توانسته سهم ۲۵.۱۱ درصدی از مبلغ تراکنش‌های اینترنتی را از آن خود کند و بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه اول قرار گیرد. ازاین‌رو این شرکت شاهد بیشترین کاهش در تعداد تراکنش ها و بیشترین افزایش در مبلغ تراکنش‌های اینترنتی در اردیبهشت‌ماه ۹۷ بوده است.

شرکت به پرداخت نیز با سهم ۱۲.۲۶ درصدی و روند نزولی در تعداد تراکنش‌های اینترنتی بر سکوی چهارم در این بخش قرار دارد و همچنین این شرکت با بیشترین کاهش در مبلغ تراکنش‌های اینترنتی که معادل ۶.۷۹ درصد نسبت به ماه گذشته است ۲۰.۹۴ درصد سهم این بازار را به خود اختصاص داده و با یک رتبه تنزل به جایگاه دوم در این بخش رسیده است.

ابزار پذیرش موبایلی

شرکت آسان پرداخت در اردیبهشت‌ماه ۹۷ با سهم ۳۵.۳۳ درصدی و کاهش ۳.۸۶ درصدی به نسبت ماه گذشته در تعداد تراکنش‌های موبایلی و همچنین با سهم ۳۸.۶۴ درصدی و کاهش ۵.۱۶ درصدی از مبلغ تراکنش‌های موبایلی در دو شاخص بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

شرکت پرداخت نوین آرین نیز در دوره مذکور با سهم ۲۷.۸۶ درصدی در تعداد تراکنش‌های موبایلی و افزایش ۲.۲۳ درصدی به نسبت ماه گذشته در جایگاه دوم در این بخش قرار دارد. همچنین این شرکت با سهم ۲۲.۳۱ درصدی و افزایش ۲.۶۶ درصدی در مبلغ تراکنش‌های موبایلی به نسبت ماه گذشته در جایگاه سوم در این بخش قرارگرفته است.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان نیز با سهم ۲۲.۸۱ درصدی و افزایش ۱.۴۶ درصدی به نسبت ماه پیش در جایگاه سوم در تعداد تراکنش‌های موبایلی قرارگرفته است. همچنین این شرکت با سهم ۲۳.۹۷ درصدی در مبلغ تراکنش‌های موبایلی و افزایش ۱.۴۰ درصدی به نسبت فروردین‌ماه ۹۷ در جایگاه دوم قرار دارد.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نیز به ترتیب با سهم ۱۱.۰۲ و ۱۱.۸۲ درصدی در تعداد. مبلغ تراکنش های موبایلی در هر دوشاخص با روند نزولی به نسبت ماه گذشته در جایگاه چهارم قرار گرفته است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها