کد خبر : ۱۷۷۳۶۲
تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی بقیةالله، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی زاهدان، علوم پزشکی کردستان و مؤسسه پاستور ایران در جمع دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار دارند.

به گزارش ایران اکونومیست؛ دکتر دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: دانشگاه‌ها و مؤسسات یک درصد برتر دنیا از بین تمام دانشگاه‌های دنیا و بر اساس کیفیت تحقیقات آنها انتخاب می‌شوند. این انتخاب بوسیله پایگاه  ESI  یا شاخص‌های اساسی علم مربوط به آی.اس.آی اعلام می‌شود.

وی افزود: فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر هر دو ماه یکبار روزآمد شده و همیشه بر اساس تغییر در جایگاه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وضعیت حاضر آنها اعلام می‌شود. تعداد استنادهای دریافتی مقالات هر دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی ملاک انتخاب آنها در این پایگاه است. دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر در 22 حوزه موضوعی انتخاب و معرفی می‌شوند. این دانشگاه‌ها و مؤسسات باید از لحاظ استنادهای دریافتی در دسته یک درصد برتر قرار گرفته باشند.
 
دکتر دهقانی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته موضوعی داروشناسی و سم‌شناسی در بین کشورهای اسلامی بر اساس تعداد مقالات برتر رتبه نخست را کسب کرده است؛ یعنی این دانشگاه بیشترین تعداد مقالات برتر دنیا در بین کشورهای اسلامی در حوزه داروشناسی و سم شناسی را تولید کرده است. در همین حوزه این دانشگاه بر اساس تعداد مدارک رتبه 7 کشورهای اسلامی و بر اساس تعداد استنادها رتبه 4 کشورهای اسلامی را کسب کرده است که نشان از قدرت پژوهشگران این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در حوزه پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین کشورهای اسلامی بر اساس شاخص تعداد استنادها و مدارک تولید شده رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. بر اساس تعداد مقالات برتر در همین حوزه موضوعی این دانشگاه رتبه چهارم کشورهای اسلامی را دارد.
 
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه ایمنی شناسی نیز از لحاظ تعداد مدارک رتبه اول کشورهای اسلامی و از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی رتبه دوم را دارد. همچنین این دانشگاه بر اساس شاخص تعداد مقالات برتر نیز رتبه چهارم کشورهای اسلامی را کسب کرده است.

مؤسسه

رشته

مدارک

استنادها

نسبت تعداد استناد به مقاله

مقالات برتر

علوم پزشکی تهران

کلیه رشته‌ها

18840

146779

7.79

104

علوم پزشکی شهید بهشتی

8080

51387

6.36

38

علوم پزشکی شیراز

4831

27416

5.68

8

علوم پزشکی اصفهان

4357

27997

6.43

25

علوم پزشکی تبریز

4311

25183

5.84

20

علوم پزشکی مشهد

4112

27569

6.7

53

علوم پزشکی ایران

3358

14878

4.43

18

مؤسسه پاستور ایران

2125

18288

8.61

9

علوم پزشکی کرمان

1754

11336

6.46

9

علوم پزشکی بقیةالله

1589

8209

5.17

21

علوم پزشکی مازندران

1340

11000

8.21

17

علوم پزشکی زاهدان

742

4456

6.01

3

علوم پزشکی کردستان

560

5539

9.89

12

علوم پزشکی شهید بهشتی

علوم کشاورزی

290

2441

8.42

7

علوم پزشکی تهران

229

2036

8.89

3

علوم پزشکی تهران

زیست‌شناسی و زیست‌شیمی

894

6686

7.48

3

علوم پزشکی تهران

شیمی

1223

16244

13.28

13

علوم پزشکی تهران

پزشکی بالینی

8233

64328

7.81

46

علوم پزشکی شهید بهشتی

3641

20698

5.68

14

علوم پزشکی شیراز

2426

12230

5.04

3

علوم پزشکی اصفهان

2419

14150

5.85

11

علوم پزشکی مشهد

1866

12045

6.45

17

علوم پزشکی ایران

1776

7678

4.32

10

علوم پزشکی تبریز

1618

7176

4.44

1

علوم پزشکی بقیةالله

658

3368

5.12

4

علوم پزشکی کرمان

633

3767

5.95

7

علوم پزشکی مازندران

435

4128

9.49

6

مؤسسه پاستور ایران

423

3016

7.13

0

علوم پزشکی زاهدان

393

2185

5.56

2

علوم پزشکی کردستان

192

3687

19.2

11

علوم پزشکی تهران

ایمنی شناسی

909

7428

8.17

1

علوم پزشکی تهران

علوم اعصاب و رفتار

996

7990

8.02

1

علوم پزشکی تهران

داروشناسی و سم شناسی

2106

15889

7.54

13

علوم پزشکی شهید بهشتی

942

5061

5.37

3

علوم پزشکی مشهد

927

6626

7.15

21

علوم پزشکی تبریز

704

5316

7.55

5

علوم پزشکی شیراز

385

3111

8.08

2

علوم پزشکی تهران

علوم اجتماعی، کلیات

1266

5762

4.55

5

علوم پزشکی شهید بهشتی

366

1613

4.41

1

علوم پزشکی اصفهان

199

1947

9.78

2رتبه بین‌المللی

مؤسسه

رشته

رتبه مدارک

رتبه تعداد استنادها

رتبه نسبت استنادها به مقالات

رتبه مقالات برتر

علوم پزشکی تهران

کلیه رشته‌ها

380

697

2592

536

علوم پزشکی شهید بهشتی

854

1453

2713

602

علوم پزشکی شیراز

1230

2139

2775

632

علوم پزشکی اصفهان

1329

2106

2708

615

علوم پزشکی تبریز

1342

2265

2759

620

علوم پزشکی مشهد

1386

2132

2683

587

علوم پزشکی ایران

1571

2912

2848

622

موسسه پاستور ایران

2023

2655

2517

631

علوم پزشکی کرمان

2195

3268

2705

631

علوم پزشکی بقیةالله

2267

3702

2814

619

علوم پزشکی مازندران

2415

3305

2553

623

علوم پزشکی زاهدان

2813

4388

2744

637

علوم پزشکی کردستان

2952

4139

2394

628

علوم پزشکی شهید بهشتی

علوم کشاورزی

390

598

452

46

علوم پزشکی تهران

436

689

431

50

علوم پزشکی تهران

زیست‌شناسی و زیست‌شیمی

386

815

784

115

علوم پزشکی تهران

شیمی

586

659

588

133

علوم پزشکی تهران

پزشکی بالینی

160

417

2448

290

علوم پزشکی شهید بهشتی

406

920

2570

322

علوم پزشکی شیراز

557

1269

2602

333

علوم پزشکی اصفهان

559

1156

2563

325

علوم پزشکی مشهد

675

1279

2532

319

علوم پزشکی ایران

693

1665

2635

326

علوم پزشکی تبریز

743

1732

2628

335

علوم پزشکی بقیةالله

1193

2598

2599

332

علوم پزشکی کرمان

1210

2440

2558

329

علوم پزشکی مازندران

1365

2321

2328

330

موسسه پاستور ایران

1374

2756

2489

0

علوم پزشکی زاهدان

1402

3287

2578

334

علوم پزشکی کردستان

1599

2467

1567

325

علوم پزشکی تهران

ایمنی شناسی

155

457

605

83

علوم پزشکی تهران

علوم اعصاب و رفتار

294

616

696

119

علوم پزشکی تهران

داروشناسی و سم شناسی

22

134

625

50

علوم پزشکی شهید بهشتی

136

510

644

60

علوم پزشکی مشهد

138

394

633

42

علوم پزشکی تبریز

217

484

624

58

علوم پزشکی شیراز

398

744

612

61

علوم پزشکی تهران

علوم اجتماعی، کلیات

275

440

781

127

علوم پزشکی شهید بهشتی

644

1048

790

131

علوم پزشکی اصفهان

782

935

374

130رتبه در بین کشورهای اسلامی

مؤسسه

رشته

رتبه مدارک

رتبه تعداد استنادها

رتبه نسبت استنادها به مقالات

رتبه مقالات برتر

علوم پزشکی تهران

کلیه رشته‌ها

6

6

116

12

علوم پزشکی شهید بهشتی

26

35

160

46

علوم پزشکی شیراز

57

78

188

75

علوم پزشکی اصفهان

63

74

156

58

علوم پزشکی تبریز

65

84

181

63

علوم پزشکی مشهد

72

76

148

34

علوم پزشکی ایران

89

131

210

65

مؤسسه پاستور ایران

130

117

93

74

علوم پزشکی کرمان

140

153

153

74

علوم پزشکی بقیة الله

149

187

200

62

علوم پزشکی مازندران

167

156

103

66

علوم پزشکی زاهدان

196

219

173

80

علوم پزشکی کردستان

206

206

68

71

علوم پزشکی شهید بهشتی

علوم کشاورزی

34

30

18

8

علوم پزشکی تهران

38

39

17

11

علوم پزشکی تهران

زیست شناسی و زیست شیمی

4

5

7

4

علوم پزشکی تهران

شیمی

30

18

4

11

علوم پزشکی تهران

پزشکی بالینی

1

1

75

4

علوم پزشکی شهید بهشتی

7

14

108

18

علوم پزشکی شیراز

14

25

121

29

علوم پزشکی اصفهان

15

20

106

21

علوم پزشکی مشهد

25

27

96

15

علوم پزشکی ایران

29

46

141

22

علوم پزشکی تبریز

31

50

137

31

علوم پزشکی بقیة الله

83

107

118

28

علوم پزشکی کرمان

86

94

104

25

علوم پزشکی مازندران

105

85

57

26

مؤسسه پاستور ایران

107

122

82

0

علوم پزشکی زاهدان

109

155

110

30

علوم پزشکی کردستان

125

98

37

21

علوم پزشکی تهران

ایمنی شناسی

1

2

4

4

علوم پزشکی تهران

علوم اعصاب و رفتار

1

2

3

3

علوم پزشکی تهران

داروشناسی و سم شناسی

1

1

11

2

علوم پزشکی شهید بهشتی

6

9

19

7

علوم پزشکی مشهد

7

4

14

1

علوم پزشکی تبریز

9

6

10

5

علوم پزشکی شیراز

21

21

6

8

علوم پزشکی تهران

علوم اجتماعی، کلیات

2

2

14

5

علوم پزشکی شهید بهشتی

14

16

16

9

علوم پزشکی اصفهان

24

12

4

8

انتهای پیام

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار