کد خبر : ۱۳۴۵۵۱
تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۵
مرکز آمار گزارش تورم در مناطق شهری را منتشر کرد
بر مبنای جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمتی کالا و خدمات در مناطق شهری، نرخ تورم میانگین در آبان‌ماه سال جاری با ثبت رقم 5/ 7 درصد به کم‌ترین میزان خود در سال جاری رسیده‌است.
همچنین مرکز آمار میزان افزایش ماهانه شاخص قیمتی را در ثلث میانی پاییز معادل با 3/ 0 درصد گزارش داده است. از سوی دیگر آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که با وجود تغییر جهت حرکت تورم نقطه به نقطه به سمت افزایش در خردادماه 1395، این متغییر در ماه‌های ابتدایی نیمه دوم سال به روند نزولی خود بازگشته‌است.

 

بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در آبان‌ماه به کم‌ترین میزان خود طی یک سال اخیر رسیده‌است. کنکاش آمارهای موجود نشان می‌دهد که در سال جاری به رغم افزایش حجم پایه‌پولی، نرخ تورم به مسیر نزولی خود ادامه داده‌ است. بر مبنای گزارش مرکز آمار شاخص قیمتی گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» طی یک ساله منتهی به زمان گزارش شده به ترتیب معادل 8/ 6 درصد و 8/ 7 درصد بوده ‌است.

 

بازگشت تورم نقطه‌به نقطه به کف

مرکز آمار گزارش «شاخص قیمتی کالا و خدمات در مناطق شهری کشور» را به‌روز‌رسانی کرد. بر این اساس در آبان‌ماه سال جاری شاخص قیمتی کل کالا و خدمات در مناطق شهری با رشد ماهانه (تورم ماهانه) 3/ 0 درصدی به حدود 234 واحد رسیده است. این در حالی است مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه نخستین ماه نیمه دوم سال را معادل با 7/ 0 درصد گزارش داده است. بر این اساس در آبان‌ماه سال جاری نرخ تورم در مقایسه با ماه قبلی در حدود 4/ 0واحد درصد کاهش یافته است. بر اساس آمارهای مرجع رسمی آمار در کشور نرخ تورم میانگین در آبان‌ماه سال جاری پس از شهریورماه (2/ 0 درصد) کم‌ترین میزان نرخ تورم میانگین ثبت شده در سال جاری را به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس اطلاعات مرکز آمار، شاخص کل قیمتی کالا و خدمات در مناطق شهری در آبان ماه سال جاری در مقایسه با بازه مشابه در سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) در حدود 1/ 6 درصد افزایش یافته است. این درحالی است که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه برای مهرماه سال جاری حدود 6/ 6 درصد گزارش شده است؛ بنابراین نرخ تورم نقطه به نقطه آبان‌ماه در مقایسه با ماه پیشین معادل با 5/ 0 واحد درصد کاهش یافته است. بررسی روند تورم نقطه به نقطه در سال 1395 نشان می‌دهد که مسیر نزولی این متغیر در خرداد‌ماه 1395 روند کاهش مستمر خود را تغییر داد اما پس از ماه‌های تیر و مرداد که مقدار تورم نقطه به نقطه روند صعودی را سپری کرد، بار دیگر به سراشیبی نزول خود بازگشت و نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه سال جاری بار دیگر به کف مقدار ثبت شده خود در سال اخیر رسید.

 

ثبت کمینه تورم در آبان‌ماه

بر مبنای گزارش مرکز آمار، مقدار تغییرات شاخص کل در 12 ماه منتهی به آبان‌ماه سال جاری (تورم میانگین) معادل با 5/ 7 درصد بوده‌است. این در حالی است که مرکز آمار در گزارش پیشین خود، نرخ تورم میانگین در یکساله منتهی به مهرماه را معادل با 9/ 7 درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب بر اساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم میانگین در ادامه روند نزولی خود با کاهش 4/ 0 واحد درصدی طی آبان‌ماه سال جاری به کم‌ترین میزان خود پس از دوربرگردان تورمی در بهمن ماه 1392 رسیده‌است. بر اساس داده‌‌های مرکز آمار، نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به آبان‌ماه سال گذشته در حدود 1/ 13 درصد بوده است. به این ترتیب نرخ تورم طی یک‌سال منتهی به آبان‌ماه سال جاری در حدود 41 درصد کاهش یافته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در یک سال منتهی به آبان ماه سال گذشته میزان تغییرات نرخ تورم میانگین معادل با منفی 25 درصد بوده است؛ بنابراین همزمان با کاهش مستمر تورم طی یکساله منتهی به آبان‌ماه سال جاری، شیب کاهش تورم نیز طی این دوره در مقایسه با بازه مشابه قبلی افزایش یافته است. به نظر می‌رسد تغییرات نرخ بهره در بازار پول و دامنه نوسانات نرخ ارز طی نیمه ابتدایی پاییز، بتواند کاهش متغیرهای تورمی در آبان‌ماه سال جاری را توضیح دهد. از سوی دیگر نرخ تورم در چند ماه اخیر در حالی روند کاهشی را سپری کرده است که آمارهای بانک مرکزی حکایت از انبساط پایه پولی طی نیمه نخست سال جاری دارد. بر مبنی آمارهای ارائه شده از سوی مقامات بانک مرکزی در همایش بانک، بیمه و بورس، پایه پولی در 6 ماه نخست سال جاری حدود 8 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بر مبنای اطلاعات مرجع رسمی آمار در کشور، نرخ تورم طی 6 ماه نخست سال معادل با 3/ 3درصد کاهش یافته است.

 

نزول قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات

بر مبنی گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در هر دو گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در آبان‌ماه سال جاری معادل با 3/ 0 بوده‌ است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه در این دو گروه در مقایسه با مهرماه به ترتیب معادل با 7/ 0 و منفی 1/ 1 واحد درصد تغییر کرده‌است. بر مبنای اطلاعات مرکز آمار ایران بیشترین کاهش ماهانه در قیمت مواد خوراکی مربوط به گروه «میوه و خشکبار» است که در یک ماهه منتهی به زمان گزارش شده کاهش 2/ 4 درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر با شروع فصل سرد سال و کاهش عرضه سبزیجات در کشور، اقلام مندرج در گروه «سبزیجات» با افزایش قیمت ماهانه معادل با 2/ 5 درصدی، بیشترین صعود ماهانه قیمت را تجربه کرده است. بر مبنی گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه برای دو گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در آبان‌ماه سال جاری به ترتیب معادل با 9/ 5 و 4/ 8 درصد بوده است. میزان تغییرات ماهانه نرخ تورم نقطه به نقطه در این دو گروه نیز به ترتیب صفر و منفی 7/ 0 درصد گزارش شده است. همچنین مرکز آمار ایران نرخ افزایش سالانه شاخص قیمتی در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات را در یک‌ساله منتهی به زمان گزارش شده معادل با 8/ 6 درصد و نرخ تورم سالانه در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات را در آبان ماه سال 1395 معادل با 8/ 7 درصد گزارش داده است. این درحالی است که مرجع رسمی آمار در کشور، در گزارش پیشین خود نرخ تورم سالانه این دو گروه را در ماه آغازین پاییز به ترتیب معادل با 8/ 6 درصد و 4/ 8 درصد اعلام کرده است. مبنی بر داده‌های مرکز آمار در میان کالاهای مختلف سبدخانوار، هزینه‌های مربوط به خدمات آب، برق و سوخت با رشد 18 درصدی در یکساله منتهی به زمان گزارش شده، بیشترین افزایش سالانه قیمت را تجربه کرده‌است. همچنین با توجه به افزایش تقاضای آموزشی در ماه‌های ابتدایی نیمه دوم سال، بیشترین افزایش قیمت ماهانه در میان اقلام مختلف سبد خانوار مربوط به خدمات آموزشی است که تورم ماهانه معادل با 2/ 1 درصدی را درآبان‌ماه سال جاری به ثبت رسانده‌است. مبنی بر گزارش مرکز آمار، در دومین ماه از نیمه پایانی سال 1395 نرخ تورم ماهانه برای گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمات» معادل با 4/ 0 و 2/ 0 بوده است. همچنین مرکز آمار نرخ توم میانگین گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمات» در یکساله منتهی به زمان گزارش شده را به ترتیب معادل با 8 درصد و 7/ 7 درصد اعلام کرده ‌است. بر اساس آمارهای ارائه شده در جدیدترین گزارش مرکز آمار، میزان افزایش قیمت مسکن در یک‌ساله منتهی به آبان‌ماه سال 1395 معادل با 7 درصد بوده ‌‌است.


خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار