کد خبر : ۱۳۲۵۰۲
تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۴
بررسی نسبت اشتغال جمعیت 10ساله و بیشتر بیانگر آن است که 35.3 درصد از جمعیت در سن کار شاغل بوده‌اند.

9.5 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 40.4 درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

همچنین نتایج آماری حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نیز بیانگر آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1394) 1.5 درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار 1395) 0.9 درصد افزایش داشته است.از سوی دیگر، بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 12.7 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نیز حکایت از آن دارد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1394) 1.8 درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار 1395) 0.5 درصد افزایش داشته است.

نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر نیز حاکی از آن است که 12.7 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نیز نشان می‌دهد که 9.5 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت 10ساله و بیشتر بیانگر آن است که 35.3 درصد از جمعیت در سن کار شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار