يکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 26 - ۱۷ ذی القعده ۱۴۴۵
۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۰

نخبه‌ای که به پیشنهادهای رنگارنگ پشت کرد و در ایران ماند

به گزارش ایسنا، یک نخبه ابزار بسیار پیچیده نمونه‌گیری درون چاهی را که فقط در دسترس آمریکاست را طراحی کرد. این نخبه پیشنهاداتی برای مهاجرت به سایر کشورهای داشت ولی نپذیرفت.
کد خبر: ۶۹۶۰۲۰
 
 
 
 
 
 
 
 
0 seconds of 2 minutes, 7 secondsVolume 90%
 
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
میانبرهای صفحه کلیدEnabledDisabled
پخش/توقفSPACE
افزایش صدا
کاهش صدا
پرش به جلو
پرش به عقب
زیرنویس روشن/خاموشc
تمام صفحه/خروج از حالت تمام صفحهf
بی صدا/با صداm
پرش %0-9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x0.5x1x1.25x1.5x2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:00
00:00
02:07
 
 
 
 
 

به گزارش ایران اکونومیست،

 

نظر شما در این رابطه چیست
آخرین اخبار