شنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 13 - ۳ شوال ۱۴۴۵
۱۴ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۲

تعیین تکلیف ۸ پلاک ثبتی و تثبیت ۶ پلاک ثبتی به عنوان باغ در تهران

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بررسی ۸ پلاک ثبتی مبنی بر باغ بودن یا غیرباغ بودن زمین‌ها در پایتخت با تثبیت ۶ پلاک ثبتی به عنوان باغ موافقت کردند.
کد خبر: ۶۸۶۲۹۱

به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و بیست و چهارمین جلسه علنی این شورا بررسی پلاک ثبتی‌های مختلف در خصوص باغ بودن یا نبودن را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به پلاک ثبتی ۲۹.۲۷ اشاره کرد و افزود: این ملک به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع در آجودانیه واقع شده که حد نصاب درختان آن ۱۲۰ اصله است که در حال حاضر ۲۵۳ اصله درخت در آن گزارش شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با حداکثر آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی با اشاره به پلاک ثبتی ۱۲۶.۴۱۰ اظهار کرد: این زمین به مساحت ۶۵۵۱ مترمربع در محدوده بلوار اشرفی اصفهانی واقع شده و با توجه به اینکه حد نصاب درختان لازم را دارد کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با حداکثر آراء با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی ۱۸۶۳.۴۱۴۶ اشاره کرد و افزود: این زمین در منطقه ۲۲ واقع شده و در سند آن یک قطع زمین مشجر عنوان شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با حداکثر آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی همچنین با اشاره به پلاک ثبتی ۲.۸۹۹۹ تأکید کرد: این زمین به مساحت ۹۱۹۴ مترمربع در منطقه ۱۸ واقع شده است. حد نصاب درختان لازم ۳۶۷ اصله است که در حال حاضر ۲۹۷ اصله در آن گزارش شده اما محیط بن درختان بسیار زیاد است لذا کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با حداکثر آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی ۸.۸۲۸ اشاره کرد و افزود: این زمین به مساحت ۶۹۰ مترمربع حد نصاب درختان لازم را ندارد و در حال حاضر در آن ۳۵ اصله درخت گزارش شده است. برهمین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران رأی به غیرباغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با حداکثر آرا با نظر کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر غیرباغ بودن این زمین موافقت کردند.

عباسی همچنین با اشاره به پلاک ثبتی‌های ۱۲۳.۴۰ و ۱۲۳.۴۹ گفت: این پلاک ثبتی‌ها مجموعا به مساحت ۱۷۹۷ مترمربع در منطقه ۲۰ واقع شده و در سند آن در سال ۱۳۷۷ یک قطعه باغچه عنوان شده است. بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به قطعه زمین اول رأی باغ و به قطعه زمین دوم رأی به غیرباغ داده‌اند.

اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آراء با پیشنهاد عباسی رئیسی کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران این پلاک ثبتی را از دستور کار خارج کردند تا برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردانده شود.

عباسی به پلاک ثبتی های ۳۱۵۵.۸ و ۳۱۵۵.۷ اشاره کرد و افزود: این پلاک ثبتی ها در مجموع به مساحت ۳۱۵۵ مترمربع در منطقه یک واقع شده و کمیسیون شهرسازی شورا پلاک ثبتی ۳۱۵۵.۸ را باغ و پلاک ثبتی ۳۱۵۵.۷ را غیرباغ تشخیص داده است.

اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آرا با نظر کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران برای این دو پلاک ثبتی موافقت کردند.

عباسی به پلاک ثبتی ۴.۱۸۹۰ اشاره کرد و افزود: این زمین در منطقه ۲۲ واقع شده و غلبه پوشش درختان در ملک قابل مشاهده بوده است بر همین اساس کمیسیون شهرسازی شورا رأی به باغ بودن این زمین داده است.

اعضای شورای شهر تهران نیز نهایتا پس از بحث و بررسی با حداکثر آرا با نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن این زمین موافقت کردند.

 

نظر شما در این رابطه چیست
آخرین اخبار