دولت در هفته اخیر دو رکورد در بازار بدهی به ثبت رساند، کمترین میزان فروش و بالاترین نرخ سود از ابتدای سال جاری.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، دولت در تازه‌ترین حراج هفتگی اوراق بدهی خود یعنی حراج مرحله بیست‌وهشتم (هفته منتهی به 17 بهمن) توانست از مجموع 13.2 همت ارزش اوراق عرضه شده در این حراج تنها کمتر از دو درصد آن یعنی 200 میلیارد تومان را به فروش برساند که از نظر کمترین میزان فروش از ابتدای سال جاری یک رکورد محسوب می‌شود. استقبال متقاضیان از اوراق بدهی دولتی طی چهار هفته اخیر در سطح بسیار پایین قرار داشته و عموما بدون مشارکت بانک‌ها به پایان رسیده است.

رکورد نرخ بهره اوراق دولتی در حراج 28

جزییات بیست‌وهشتمین هفته از عرضه اوراق بهادار دولتی در هفته منتهی به 17 بهمن ماه امسال نشان می‌دهد در این مرحله سه نوع اوراق با نمادهای «اراد 148»، «اراد 149» و «اراد 150» با نرخ بهره‌های متفاوت و متناسب با تاریخ سررسید عرضه شده، بدیهی است که هرچه تاریخ سررسید نزدیک‌تر باشد نرخ بهره مربوط به آن اوراق نیز کمتر از اوراق با سررسیدهای طولانی‌تر است.

نرخ بهره موثر اوراق بدهی دولتی فروش رفته در هفته بیست‌وهشتم که همان میانگین نرخ بهره اوراق است برای چهارمین بار وارد کانال 26 درصدی شده و در بالاترین سطح خود از ابتدای سال جاری، برابر با 26.5 درصد قرار گرفته که به این معناست در این هفته تمایل متقاضیان به خرید اوراق بدهی با سررسید دیرتر (و نرخ بهره بالاتر) بیشتر از دیگر عرضه‌ها بوده است.

متقاضیان در این هفته تنها اقدام به خرید اوراق با نماد «اراد 149» کرده که نرخ سود آن 26.5 درصد و تاریخ سررسید آن نیز مربوط به شهریور ماه سال 1405 است.

photo_2024-02-10_12-15-20

تنها مشتری دولت، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی

دولت طی برگزاری 28 مرحله حراج توانسته معادل حدود 111 همت اوراق بدهی با نرخ بهره‌های متفاوت فروش داشته باشد و از این کانال تامین مالی کند.

میزان خرید اوراق دولتی به تفکیک خریدارها طی 28 مرحله حراج نشان می‌دهد که شبکه بانکی خریدار بزرگ این اوراق بوده‌، به طوری که سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از کل اوراق فروش رفته حدود 43.8 درصد است؛ نهادهای مالی بازار سرمایه نیز با سهم 39.4 درصدی دومین خریدار بزرگ اوراق بدهی دولتی هستند.

بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال جاری (طی 28 مرحله از حراج هفتگی) 18.7 همت اوراق بدهی دولتی خریداری کرده‌اند و سهم 16.8 درصدی را به خود اختصاص داده‌‌اند.

نکته قابل توجه این است که در عرضه اوراق بدهی دولتی در هفته اخیر (منتهی به 17 بهمن) نه بانک‌ها و نه نهادهای مالی بازار سرمایه هیچ‌گونه مشارکتی نداشته و تنها خریدار این اوراق در هفته اخیر بیمه و صندوق‌های بازنشستگی بوده‌ است.

بیمه و صندوق‌های بازنشستگی طی تقریبا یک ماه اخیر به خریدار اصلی اوراق بدهی دولتی تبدیل شده‌ است.

photo_2024-02-10_12-15-14