کد خبر : ۶۶۵۵۴۴
تاریخ انتشار : ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۸
ببینید
بیشترین بمب ریخته شده در جهان مربوط به حاشیه جنگ ویتنام و آمریکا است که توسط واشنگتن انجام شد.

به گزارش ایران اکونومیست، در حاشیه این جنگ، ارتش آمریکا دو میلیون تن بر سر مردم لائوس ریخت و این یعنی حداقل ۲۷۰ میلیون بمب که بیش از  ۸۰ درصد آن‌ها بمب خوشه‌ای بودند.

 
 
 
 
 
 
 
 
0 seconds of 48 secondsVolume 90%
 
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
میانبرهای صفحه کلیدEnabledDisabled
پخش/توقفSPACE
افزایش صدا
کاهش صدا
پرش به جلو
پرش به عقب
زیرنویس روشن/خاموشc
تمام صفحه/خروج از حالت تمام صفحهf
بی صدا/با صداm
پرش %0-9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x0.5x1x1.25x1.5x2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:00
00:00
00:48
 
 
 
 
 

 

ارسال نظر
آخرین اخبار
ادامه >>