نسبت وام دهی بانک ها به جمعیت هر استان در هفت ماه نخست امسال نشان می دهد این شاخص تنها در استان تهران در سطحی بالاتر از میانگین سرانه تسهیلات کل کشور قرار گرفته و سرانه تسهیلات پرداختی دیگر استان‌ها کمتر از میانگین کشوری بوده است.

 

 نسبت وام دهی بانک ها به جمعیت استان تهران در هفت ماه نخست امسال حدودا 18 برابر این شاخص در سیستان و بلوچستان بوده است.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد میزان مانده تسهیلات بانک‌های کشور از 5 هزار و 583 همت در ابتدای سال جاری به بیش از 6 هزار و 347 همت در پایان مهر ماه رسیده است؛ به بیان دیگر طی 7 ماهه نخست سال 1402 به میزان 764 همت وام از سوی سیستم بانکی پرداخت و به مانده تسهیلات آنها افزوده شده است.

با احتساب پیش‌بینی که مرکز آمار از جمعیت کشور در سال 1401 انجام داده (معادل 84 میلیون و 700 هزار نفر) می‌توان گفت نسبت وام پرداختی بانک ها به متوسط کل کشوری در این مدت حدود 9 میلیون تومان بوده است.

استان‌های محروم در کف فهرست تسهیلات بانکی

وضعیت سرانه تسهیلات بانکی طی 7 ماهه نخست سال 1402 به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد، تنها استان تهران در سطحی بالاتر از میانگین سرانه تسهیلات کل کشور قرار گرفته و سرانه تسهیلات دریافتی دیگر استان‌ها کمتر از میانگین کشوری بوده است.

بر این اساس نسبت وام دهی بانک ها به جمعیت استان تهران در سطحی بالاتر از این شاخص در سایر استان ها قرار گرفته است.

طی 7 ماهه نخست سال 1402، به ازای هر فرد در استان تهران بیش از 32 میلیون تومان وام بانکی پرداخت شده که 3.5 برابر میانگین سرانه تسهیلات بانکی کشوری است.

پس از تهران، استان یزد در رتبه دوم قرار دارد، به طوری که طی دوره مورد اشاره حدود 7 میلیون و 880 هزار تومان به ازای هر فرد در این استان وام بانکی پرداخت شده است.

رتبه سوم بالاترین میزان پرداخت تسهیلات بانکی به ازای هر فرد طی 7 ماهه امسال نیز به استان سمنان تعلق دارد که حدود 7.7 میلیون تومان است.

از سوی دیگر رکورددار کمترین میزان وامی که طی 7ماهه نخست امسال به ازای هر فرد از سوی سیستم بانکی پرداخت شده مربوط به ساکنان استان سیستان و بلوچستان بوده، به طوری که به ازای هر فرد در این استان تنها یک میلیون و 760 هزار تومان وام بانکی پرداخت شده است.

آمارها نشان می‌دهد میزان وامی که به ازای هر فرد در استان تهران پرداخت شده بیش از 18 برابر یک فرد در استان سیستان و بلوچستان بوده است.

پس از استان سیستان و بلوچستان، دومین رکورد دار کمترین میزان سرانه تسهیلات پرداختی به استان آذربایجان غربی تعلق دارد، به طوری که طی 7 ماهه نخست امسال به ازای هر فرد در این استان حدود 2 میلیون و 900 هزار تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

استان‌های گیلان و کردستان نیز در رتبه‌های سوم و چهارم کمترین میزان سرانه تسهیلات بانکی در بازه زمانی مورد اشاره قرار دارند که حدود 3 میلیون تومان بوده است.

photo_2023-11-13_14-14-45