کد خبر : ۶۶۲۰۲۲
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۸
گزارش اختصاصی
گزارش میدانی خبرنگار تسنیم در بیمارستان شفاء نوار غزه حاکی از آن است که در سایه تداوم بمباران منازل و مناطق مسکونی و همچنین ادامه محاصره این منطقه، تمامی مراکز درمانی غزه در آستانه وقوع یک فاجعه انسانی به سر می برند.

به گزارش سایت عربی ایران اکونومیست، در دهمین روز از نبرد طوفان الاقصی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شفاء نوار غزه پذیرای صدها زخمی حملات ارتش رژیم صهیونیستی به این باریکه است

 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 seconds of 2 minutes, 50 secondsVolume 90%
 
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
Keyboard ShortcutsEnabledDisabled
Play/PauseSPACE
Increase Volume
Decrease Volume
Seek Forward
Seek Backward
Captions On/Offc
Fullscreen/Exit Fullscreenf
Mute/Unmutem
Decrease Caption Size-
Increase Caption Size+ or =
Seek %0-9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:00
00:00
02:50
 
 
 
 

 

 بسیاری از مجروحین حملات رژیم صهیونیستی به دلیل ادامه محاصره و عدم دسترسی به امکانات درمانی در بخش های مختلف این بیمارستان به سر می برند و امکان ترخیص آنها وجود ندارد.

مشاهدات میدانی خبرنگار از بیمارستان شفاء غزه حاکی از آن است که در نتیجه هدف قرار دادن منازل و مناطق مسکونی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بخش عمده شهدا و مجروحین جنگ را افراد غیرنظامی به ویژه کودکان تشکیل می دهند.

 همزمان رایزنی ها با هدف میانجیگری و برقراری آتش بس موقت با هدف گشایش گذرگاه ها و ارسال نیازمندی های اساسی از جمله دارو و خدمات درمانی همچنان ادامه دارد. 
آمارها از افزایش تعداد شهدای تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به منازل مردم در نوار غزه به 2778 نفر و مجروحان به حدود 10 هزار نفر حکایت دارد.

+

ارسال نظر
آخرین اخبار
ادامه >>