از میان بانک‌های کشور تنها بانک‌های پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، تجارت و موسسه اعتباری ملل نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود در سایت کدال اقدام کرده‌اند و گزارش عملکردی از دیگر بانک‌ها در دسترس نیست.

بررسی عملکرد 13 بانک مورد اشاره نشان می‌دهد طی نیمه نخست امسال بیش از 430 همت به مانده سپرده‌های این بانک‌ها افزوده شده، این در حالی است که تنها 304 همت به مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های مورد بررسی افزوده شده است.

بررسی تغییرات مانده تسهیلات پرداختی و مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده در بانک‌های مورد اشاره نشان می‌دهد، به طور میانگین مانده تسهیلات این 13 بانک طی نیمه نخست سال جاری (یعنی مقایسه پایان شهریور ماه امسال با اسفند 1401) حدود 11.2 درصد و مانده سپرده‌های آنها به طور میانگین حدود 16.7 درصد افزایش یافته است.

غیربانکی از بانکی پیشی گرفت

بررسی گزارش عملکرد بانک‌های مورد اشاره نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال بانک پاسارگاد، مقصد اصلی سپرده‌ها بوده است، به طوری که حدود 68 همت به مانده سپرده‌های این بانک افزوده شده و میزان آن در پایان شهریور امسال به 536 همت رسیده است.

بعد از بانک پاسارگاد، بیشترین ورود سپرده طی نیمه ابتدایی امسال مربوط به بانک‌های ملت و تجارت بوده، طی این دوره به مانده سپرده‌های بانک‌های ملت بیش از 55 هزار میلیارد تومان و به تجارت نیز حدود 51 همت افزوده شده است.

اما بررسی میزان رشد مانده سپرده‌ بانک‌ها در 6 ماهه نخست امسال حکایت از پیشروی موسسه اعتباری ملل نسبت به دیگر بانک‌ها دارد؛ این موسسه اعتباری بیشترین رشد را در میان بانک‌ها به ثبت رسانده که حدود 49 درصد است. مانده سپرده‌های موسسه اعتباری ملل در پایان شهریور ماه امسال به بیش از 56 همت رسیده است. کمترین میزان رشد مانده سپرده‌های بانکی طی نیمه نخست امسال نیز به بانک خاورمیانه با میزان رشد 1.6 درصدی تعلق دارد.

photo_2023-10-09_15-17-49

پیشروی اقتصادنوین در پرداخت تسهیلات

بررسی تغییرات مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در نیمه نخست امسال نشان از میانگین رشد 11.2 درصدی مجموع 13 بانک مورد اشاره دارد.

در همین راستا مقایسه رشد مانده تسهیلات پرداختی به تفکیک بانک‌ها طی نیمه نخست امسال نیز نشان می‌دهد بانک اقتصاد نوین با بیشترین رشد همراه بوده است.

مانده تسهیلات پرداختی بانک اقتصادنوین طی نیمه نخست امسال معادل 23.2 درصد افزایش یافته و در پایان شهریور به 194 همت رسیده است.

پس از بانک اقتصادنوین، بیشترین رشد میزان مانده تسهیلات پرداختی با رشد 19 درصدی به بانک سامان و رشد 18 درصدی به بانک پاسارگاد تعلق دارد.

در حالی که میزان مانده سپرده‌های موسسه اعتباری ملل در نیمه نخست امسال حدود 49 درصد افزایش یافته اما میزان مانده سپرده‌های آن تنها 13 درصد رشد داشته است.

کمترین میزان رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی نیمه نخست امسال نیز به پست بانک ایران تعلق دارد که رشد 1.8 درصدی را به ثبت رسانده است.

photo_2023-10-09_15-17-37