کد خبر : ۶۲۷۵۹۷
تاریخ انتشار : ۰۳ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۹
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه میزان شیوع مواد مخدر در جوامع مختلف متفاوت است، تصریح کرد: در تمام دنیا در جامعه کار و تولید میانگین اعتیاد به مواد مخدر بیشتر است.

به گزارش ایران اکونومیست، چکشیان در نشست علمی و تخصصی پیشگیری از اعتیاد با بیان اینکه باید مهمترین بحثی که در جامعه مخاطب دنبال می‌کنیم ترویج امید باشد، گفت: یکی از روشها و عاملهای اصلی حرکت و پیشرفت جامعه این است که در جامعه امید را گسترش دهیم.

 

مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید از میانگین جامعه بیشتر استمعاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه میزان شیوع مواد مخدر در جوامع مختلف متفاوت است، تصریح کرد: در تمام دنیا در جامعه کار و تولید میانگین اعتیاد مواد مخدر بیشتر است و در کشور ما نیز همینطور است به این معنی که میانگین مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید از میانگین جامعه بیشتر است.

وی با اشاره به استرس، فشار کاری و فقدان برنامه منسجم فرهنگی اجتماعی و ورزشی در جامعه کار و تولید گفت: نتوانسته‌ایم متناسب با شرایط کاری و شغلی و فضاهای خاصی که برای برخی افراد در جوامع مختلف به لحاظ کاری وجود دارد، پیوست فرهنگی، اجتماعی و ورزشی طراحی کنیم تا میزانی از این آسیبها را کاهش دهد.

چکشیان تاکید کرد: در برخی مناطق آمار اعتیاد نگران کننده‌تر است؛ مناطق ویژه اقتصادی و مناطقی که آنجاها شبکه‌های صنعتی قرار دارد و بواسطه شغل، فاصله‌ با خانواده‌ رخ می‌دهد، این ضریب(اعتیاد) از متوسط بیشتر می‌شود.

ادامه دارد

ارسال نظر
آخرین اخبار
ادامه >>