کد خبر : ۶۱۹۸۹۴
تاریخ انتشار : ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۵
بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی کشور، طی هفت روز گذشته منتهی به ۸ خرداد در کشور به‌طور میانگین حدود ۱.۴ میلیمتر بارندگی ثبت شد و بیشتر کلانشهرها کاهش بارش را نسبت به بلندمدت تجربه کرده‌اند.

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی در پی فعالیت سامانه بارشی در کشور طی هفت روز گذشته منتهی به  ۸ خرداد در کشور به‌طور میانگین ۱.۴ میلیمتر بارندگی ثبت شد این در حالیست که در بلندمدت ۱.۹ میلیمتر بود. میانگین بارش‌های ماه جاری ۴۲.۳ میلیمتر بارندگی ثبت شده و میانگین بارندگی‌های بلند مدت ۵۸.۹ میلیمتر است.

از ابتدای سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه تاکنون) نیز به‌طور میانگین ۱۷۴.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده و بارندگی‌های بلند مدت ۲۲۰.۱ میلیمتر است.

میزان بارندگی‌ در کلانشهرها

میزان بارش‌های کلانشهر اصفهان  طی هفت روز گذشته ۰.۹ میلیمتر ثبت شده است که نسبت به بارش یک میلیمتری بلندمدت کاهش چشمگیری نداشته است. این کلانشهر از ابتدای بهار تاکنون حدود ۱۳.۶ میلیمتر بارندگی دریافت کرده که نسبت به بارش ۴۵.۲ میلیمتری بلندمدت ۳۱.۶ میلیمتر کمتر بوده است.

 اصفهان از ابتدای سال آبی جاری ۱۳۵.۱ میلیمتر بارندگی دریافت کرده این در حالیست که میانگین بارندگی‌های این استان در بلندمدت ۱۴۷.۷ میلیمتر بوده است و این آمار نشان‌دهنده کاهش ۱۲.۶ میلیمتری بارش‌ها نسبت به بلندمدت است. باتوجه به بارندگی‌های سال گذشته این شهر که  ۱۰۴.۶ میلیمتر بود، میانگین بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۳۰.۵ میلیمتر افزایش داشته است.

شیراز  نیز طی هفت روز گذشته حدود ۰.۶ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است و نسبت به میانگین بلندمدت که ۰.۱ میلیمتر است حدود ۰.۵ میلیمتر بارش‌ها افزایش را نشان می‌دهد. در این کلانشهر از ابتدای فصل جاری تاکنون ۲۴.۲ میلیمتر بارندگی ثبت شده است و نسبت به بارندگی ۹۰.۸ میلیمتری بلندمدت حدود ۶۶.۶ میلیمتر کاهش دارد.

میانگین بارندگی‌های شیراز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون  ۴۳۸.۴ میلیمتر بوده و میزان آن نسبت به بارش‌های ۵۰۰.۵ میلیمتری بلندمدت ۶۲.۱ میلیمتر کاهش داشته است. بارش‌های سال جاری این کلانشهر نسبت به بارندگی ۲۷۳.۶ میلیمتری سال گذشته ۱۶۴.۸ میلیمتر بیشتر شده است.

اهواز طی هفت روز گذشته بارندگی دریافت نکرده است. این شهر در بلندمدت نیز بارندگی در این بازه زمانی نداشته بنابراین بارش‌ها طی هفت روز گذشته کاهشی نیز نداشته است.

این کلانشهر از ابتدای فصل جاری ۴۰.۴ میلیمتر بارندگی دریافت کرده که نسبت به میانگین ۳۰.۶ میلیمتری بلندمدت، ۹.۸ میلیمتر افزایش داشته است. بارش‌های ۱۹۷.۱ میلیمتری اهواز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به میانگین ۲۰۴.۱ میلیمتری بلندمدت  ۷ میلیمتر کاهش داشته است البته به‌طور کلی این بارش‌ها نسبت به میانگین بارش‌های ۷۹.۴ میلیمتری سال گذشته ۱۱۷.۷ میلیمتر افزایش را نشان می‌دهد.

کرج نیز جزو کلانشهرهایی است که با ۱.۳ میلیمتر بارندگی طی هفت روز گذشته نسبت به میانگین بلندمدت به میزان ۶.۵ میلیمتر حدود ۵.۲ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است. این کلانشهر از ابتدای فصل جاری نیز ۱۶۸.۶ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است و بارش‌های آن نسبت به بارش‌های ۱۴۷.۴ میلیمتری بلندمدت ۲۱.۲ میلیمتر افزایش یافته است.

این کلانشهر با دریافت بارش‌های ۳۷۶.۸ میلیمتری از ابتدای سال آبی جاری نسبت به بارش‌های بلندمدت - که ۴۲۸.۵ میلیمتر است - ۵۱.۷ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است. با وجود این کم‌بارشی‌ها حتی نسبت به سال گذشته که این شهرستان ۲۹۲.۲ میلیمتر بارندگی دریافت کرد، ۸۴.۶ میلیمتر افزایش بارش داشته است.

کلانشهر تهران طی هفت روز گذشته تنها ۰.۷ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میزان بارندگی‌های این استان در بلندمدت ۳.۵ میلیمتر است و درواقع بارش‌های این بازه زمانی نسبت به بلندمدت  ۲.۸ میلیمتر کاهش داشته است. کلانشهر تهران از ابتدای فصل جاری با بارش ۳۹.۳ میلیمتری نسبت به بارش‌های ۸۲.۱ میلیمتری بلندمدت  ۴۲.۸ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است.

پایتخت از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۴۲.۲ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میانگین بارندگی‌های آن در بلندمدت ۲۵۳ میلیمتر است بنابراین بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به بلندمدت ۱۱۰.۸ میلیمتر کاهش داشته این در حالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی تهران ۱۵۰.۸ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین در سال آبی جاری ۸.۶ میلیمتر کاهش یافته است.

تبریز طی هفت روز گذشته تنها ۳.۷ میلیمتر بارندگی دریافت کرد که در مقایسه با بارش ۵.۸ میلیمتری بلندمدت ۲.۱ میلیمتر کاهش داشته است. از ابتدای فصل جاری تا کنون نیز ۶۶.۵ میلیمتر بارندگی در این کلانشهر ثبت شده است که در مقایسه با بارش ۱۰۱.۴ میلیمتری بلندمدت ۳۴.۹ میلیمتر کاهش داشته است.

این کلانشهر از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۴۹.۹ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میانگین بارندگی‌های آن در بلندمدت ۲۳۱.۴ میلیمتر است بنابراین بارش‌ها در فصل آبی جاری نسبت به بلندمدت ۸۱.۵ میلیمتر کاهش داشته این در حالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی تبریز ۱۷۰.۴ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین بارش در سال آبی جاری ۲۰.۵ میلیمتر کاهش یافته است.

مشهد نیز طی هفت روز گذشته ۱.۵ بارندگی دریافت کرده است که در مقایسه با بارش ۴.۴ میلیمتری بلندمدت 2.9 میلیمتر کاهش داشته است. این کلانشهر از ابتدای فصل جاری نیز ۳۱.۷ میلیمتر بارندگی دریافت کرده این در حالیست که در بلند مدت  ۸۶.۵ میلیمتر بارندگی دریافت کرده بنابراین میزان بارندگی‌ها در این بازه زمانی نسبت به بلندمدت ۵۴.۸ میلیمتر کاهش داشته است.

از ابتدای سال آبی جاری تا کنون ۷۹.۱ میلیمتر بارندگی در مشهد ثبت شده است. میانگین بارندگی در بلندمدت نیز ۲۱۶.۶ میلیمتر است و این آمار نشان‌دهنده کاهش ۱۳۷.۵ میلیمتری بارندگی در سال آبی جاری است. این کلانشهر حتی در مقایسه با بارش‌های ۱۵۳.۹ میلیمتری سال گذشته نیز ۷۴.۸ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است.

 

برچسب ها: باران
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>
پرطرفدارترین ها