به گزارش «نود اقتصادی» همت قلی‌زاده اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: همیشه توی سر ملت ما می‌زنند و می‌گویند شما قاچاقچی، انرژی‌خوار و اسراف‌کننده هستید. به دروغ می‌گویند با گران کردن انرژی کسری بودجه برطرف می‌شود، اینطوری دولت بدهکارتر می‌شود.