اینکه چنین چشم‌‌‌اندازی تا چه اندازه به تحقق نزدیک یا از آن دور است، بستگی به وضعیت متغیرهای مختلف موثر بر بازار مسکن به‌ویژه وضعیت نوسان ارزی دارد؛ کما اینکه در سال‌های اخیر اولین و مهم‌ترین عامل پشتیبان جهش مسکن همواره رشد نرخ ارز بوده است. با این حال معلوم نیست حضور جسته و گریخته سرمایه‌گذاران ملکی که خواهان سفته‌‌‌بازی (کسب سود از معاملات مکرر ملک در کوتاه‌‌‌مدت) هستند، به نتیجه‌‌‌ای که در پی آن هستند خواهد رسید یا نه.

 

 

Untitled-1 copy 

دنیای‌اقتصاد