کد خبر : ۵۵۴۶۶
تاریخ انتشار : ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۲


نام دقت حسگر فوکوس دستی حداکثر سرعت شاتر سایز صفحه نمایش قیمت (تومان)
Fujifilm FinePix L55 12 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.4 " 140,000
Canon Powershot A1400 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 155,000
Fujifilm FinePix AX550 16 MP خیر 1/1400 ثانیه 2.7 " 159,000
Fujifilm FinePix JV300 14 MP خیر 1/1400 ثانیه 2.7 " 170,000
Canon PowerShot A810 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 180,000
Nikon Coolpix L28 20.1 MP بلی -- 3 " 185,000
Fujifilm FinePix JX500 14.4 MP خیر 1/1400 ثانیه 2.7 " 189,000
Fujifilm FinePix JX510 14.1 MP خیر 1/1400 ثانیه 2.7 " 199,000
Canon Powershot A2500 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 200,000
Nikon Coolpix S2700 16.8MP خیر 1/2000ثانیه 2.7" 215,000
Sony Cyber-Shot DSC-W610 14.5 MP خیر 1/1600 ثانیه 2.7 " 235,000
Fujifilm FinePix JX550 16 MP خیر 1/1400 ثانیه 2.7 " 245,000
Fujifilm Instax Mini 8 -- خیر -- -- 259,000
Sony Cybershot DSC-W710 16.4 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 270,000
Canon Powershot A2600 16 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 270,000
Canon Ixus 132 IS 16.6 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 280,000
Canon PowerShot A2400 IS 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 280,000
Fujifilm FinePix JX420 16 MP خیر 1/1800 ثانیه 2.7 " 280,000
Sony Cyber-Shot DSC-W620 14.5 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 290,000
Nikon Coolpix S3500 20 MP خیر -- 2.7 " 295,000
Samsung ES95 16.4MP ... 1/2000ثانیه 2.7" 296,000
Fujifilm FinePix JX700 16 MP خیر 1/1400 ثانیه 2.7 " 300,000
Nikon Coolpix S31 10.1 MP بلی -- 2.7 " 305,000
Canon PowerShot SX150 IS 14.5 MP بلی 1/2500 ثانیه 3 " 305,000
Nikon Coolpix S3400 20.4MP خیر -- -- 319,000
Canon PowerShot A3400 IS 16.6 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 320,000
Sony Cybershot DSC-W730 16.4 MP خیر 1/1600 ثانیه 2.7 " 325,000
Nikon Coolpix L27 16.4MP خیر -- 2.7" 330,000
Sony Cyber-Shot DSC-W650 16.4 MP خیر 1/1600 ثانیه 3 " 330,000
Canon PowerShot A4000 IS 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 330,000
Fujifilm FinePix JZ250 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 335,000
Fujifilm FinePix JZ500 14.1 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 349,000
Samsung ST72 16.5MP ... 1/2000ثانیه 3" 349,000
Samsung DV101 16.4 MP بلی 1/2000 ثانیه 2.7 " 359,000
Fujifilm Instax 210 EX -- بلی -- -- 359,000
Fujifilm FinePix T400 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 360,000
Canon Powershot A3500 IS 16 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 360,000
Olympus D735 12.1MP خیر 1/2000ثانیه 2.7" 367,000
Fujifilm FinePix T300 14 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 370,000
Olympus VH-210 14 MP خیر -- 3 " 379,000
Nikon Coolpix S30 10.4 MP خیر 1/1000 ثانیه 2.7 " 380,000
Nikon Coolpix L26 16.44 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 380,000
Sony Cyber-Shot DSC-W670 16.4 MP خیر 1/1000 ثانیه 2.7 " 395,000
Canon PowerShot SX160 IS 16.6 MP بلی 1/3200 ثانیه 3 " 395,000
Olympus VG-160 14.5 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 399,000
Nikon Coolpix S6400 16.8MP خیر 1/4000ثانیه 3" 400,000
(Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS 16.1 MP خیر 1/2000 ثانیه 3.2 " 410,000
Sony Cyber-Shot DSC-W690 16.4 MP خیر 1/1600 ثانیه 3 " 415,000
Fujifilm FinePix S2980 14 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 420,000
Samsung ST150F 16.2 MP بلی -- 3 " 423,000
Nikon Coolpix L320 16.1 MP بلی -- 3 " 425,000
Canon Ixus 140 HS 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 435,000
Olympus VH-410 16.5 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 435,000
Canon Powershot SX170 16.8MP خیر 1/3200ثانیه 3" 465,000
Fujifilm FinePix S4000 14 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 470,000
Nikon Coolpix S5200 16 MP بلی -- 3 " 479,000
(Canon IXUS 500 HS (ELPH 520 HS - IXY 3 10.1 MP خیر 1/4000 ثانیه 3 " 480,000
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 16.8 MP خیر 1/1600 ثانیه 3 " 485,000
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 16.8 MP خیر 1/1600 ثانیه 2.7 " 490,000
Sony Cybershot WX60 16.8MP خیر 1/1600ثانیه 2.7" 490,000
Digital Camera Olympus VG-170 14 MP خیر -- 3 " 515,000
Sony Cybershot WX80 16.8 MP خیر 1/1600 ثانیه 2.7 " 515,000
Sony Cyber-Shot DSC-H90 16.4 MP خیر 1/1600 ثانیه 3 " 520,000
Casio Exilim EX-ZS20 16.57 MP بلی 1/2000 ثانیه 2.7 " 525,000
Sony Cyber-Shot DSC-WX30 16.8 MP خیر 1/1600 ثانیه 3 " 530,000
Fujifilm Finepix S3200 -- خیر 1/2000 ثانیه 3 " 539,000
Panasonic Lumix DMC-ZS30 18.9 MP بلی 1/1200 ثانیه 3 " 545,000
Olympus VR-340 16.5 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 545,000
Sony Cybershot DSC-H200 20.4 MP بلی 1/1500 ثانیه 3 " 545,000
(Panasonic Lumix DMC-FH5 (FS18 16.1 MP خیر 1/1600 ثانیه 2.7 " 560,000
Samsung SMX-F70         569,000
Sony Cybershot DSC-H100 16.4MP بلی 1/1500ثانیه 3" 570,000
Panasonic SDR-H101         572,000
Nikon Coolpix S01 10.34 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.5 " 580,000
Fujifilm FinePix S4500 14 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 585,000
Fujifilm FinePix XP50 14.4 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 590,000
Casio Exilim EX-ZS150 16.8 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 595,000
Fujifilm FinePix F660EXR 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 595,000
Fujifilm FinePix SL260 14 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 600,000
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 18.9 MP خیر 1/1600 ثانیه 3 " 600,000
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 18.9 MP خیر 1/1600 ثانیه 2.7 " 610,000
Casio Exilim EX-ZS100 14.5 MP بلی 1/2000 ثانیه 2.7 " 625,000
Canon PowerShot SX240 HS 12.8 MP بلی 1/3200 ثانیه 3 " 625,000
Canon PowerShot SX260 HS 12.1 MP بلی 1/3200 ثانیه 3 " 625,000
Canon PowerShot SX500 IS 16.6 MP بلی 1/1600 ثانیه 3 " 630,000
(Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS 16.8 MP خیر 1/4000 ثانیه 3.2 " 630,000
Canon Powershot SX270 HS 12.8 MP بلی 1/3200 ثانیه 3 " 630,000
Olympus VR360 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 635,000
Fujifilm FinePix REAL 3D W3 10 MP خیر 1/1000 ثانیه 3.5 " 640,000
Canon Powershot SX280 HS 12.8 MP بلی 1/3200 ثانیه 3 " 645,000
Nikon Coolpix L820 16 MP خیر 1/1500 ثانیه 3 " 650,000
Casio Exilim JE10 16.4 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 655,000
Fujifilm FinePix F750EXR 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 660,000
Fujifilm Finepix XP60 16 MP بلی -- 2.7 " 670,000
Fujifilm Finepix SL280 14MP خیر -- 3" 670,000
Nikon Coolpix S9300 16.8 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 690,000
Sony Cybershot DSC-WX200 18.9MP خیر 1/1600ثانیه 2.7" 699,000
Samsung SH100 14.4 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 700,000
Fujifilm Finepix SL240 -- بلی 1/2000 ثانیه 3 " 710,000
Canon Powershot SX510 HS 12.8MP خیر 1/1600ثانیه 3" 720,000
Olympus TG-320 14.5 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 725,000
Nikon Coolpix S9500 18.1 MP بلی -- 3 " 725,000
Canon Powershot S110 12.8 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 725,000
Fujifilm FinePix SL300 14 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 729,000
Fujifilm Finepix XP170 14.4 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 740,000
Fujifilm FinePix XP150 14.4 MP خیر 1/2000 ثانیه 2.7 " 740,000
Sony Cybershot WX300 18.2 MP خیر -- 3 " 745,000
Sony Cyber-Shot DSC-TX200V 18.9 MP بلی 1/1600 ثانیه 3.3 " 755,000
Sony HDR-CX220         760,000
Olympus SP-620 UZ 16.6 MP خیر 1/1500 ثانیه 3 " 761,000
Nikon Coolpix L810 16.44 MP خیر 1/1500 ثانیه 3 " 765,000
Casio Exilim EX-Z3000 16.5 MP بلی 1/2000 ثانیه 3.2 " 765,000
Fujifilm FinePix F770EXR 16 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 785,000
Fujifilm Finepix S8500 16 MP بلی -- 3 " 800,000
Fujifilm Finepix HS25 EXR 16 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 810,000
Fujifilm FinePix F800EXR 16 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 810,000
Nikon Coolpix P330 12.8 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 833,000
Samsung WB800F 16.3 MP بلی -- 3 " 847,000
Canon PowerShot D20 12.1 MP بلی 1/1600 ثانیه 3 " 850,000
Nikon Coolpix S800c 16.79 MP خیر 1/4000 ثانیه 3.5 " 859,000
Nikon Coolpix P310 16.8 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 860,000
Fujifilm finepix XF1 12.1 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 899,000
Nikon Coolpix P7100 10.39 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 899,000
Fujifilm FinePix HS20 16 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 910,000
Olympus SP-820UZ 14.5 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 929,000
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V 18.9 MP بلی 1/1600 ثانیه 3 " 950,000
Nikon Coolpix P520 18.1 MP بلی -- 3.2 " 990,000
Sony Cybershot DSC-TX30 18.2 MP خیر -- 3 " 995,000
Fujifilm Finepix SL1000 16 MP بلی -- 3 " 1,010,000
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V 18.9 MP بلی 1/1600 ثانیه 3 " 1,040,000
Canon EOS 1100D (Reble T3) Body 12.6 MP بلی 1/4000 ثانیه 2.7 " 1,041,000
(Canon EOS 1100D (Rebel T3 12.6 MP بلی 1/4000 ثانیه 2.7 " 1,049,000
Casio Exilim EX-ZR20 16.7 MP خیر 1/2000 ثانیه 3 " 1,055,000
Fujifilm Finepix HS35 EXR 16 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,060,000
Canon Powershot G15 12.8 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,070,000
Casio Exilim EX-ZR200 16.8 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 1,085,000
Fujifilm FinePix HS30EXR 16 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,100,000
Sony Cybershot HX50v 21.1MP بلی 1/4000ثانیه 3" 1,100,000
Canon Powershot SX50 HS 12.8 MP بلی 1/2000 ثانیه 2.8 " 1,105,000
Olympus TG-620 12 MP خیر -- 3 " 1,125,000
Nikon D3100 14.8 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,138,000
Panasonic HDC-HS80         1,140,000
Sony HDR-CX290E         1,149,000
Fujifilm FinePix X10 12 MP بلی 1/4000 ثانیه 2.8 " 1,160,000
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 18.5 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,200,000
Sony AS30v         1,219,000
Olympus TG-820 iHS 16 MP خیر 1/1700 ثانیه 3 " 1,235,000
Nikon Coolpix P530 17MP ... 1/4000ثانیه 3" 1,250,000
Olympus Stylus XZ10 12.8 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 1,259,000
Sony Cybershot DSC-HX300 20.4 MP خیر -- 3 " 1,285,000
Nikon D5100 Body 16.2 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,300,000
Nikon Coolpix P510 16.8 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 1,320,000
GoPro Hero3 Black Edition         1,330,000
Nikon D3200 Body 24.7 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,355,000
Nikon D5100 Kit 18-55 VR 16.2 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,369,000
Nikon D3200 Kit 18-55 VR 24.7 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,373,000
GoPro Hero3+ Black Edition         1,400,000
Sony HDR-PJ230         1,414,000
Casio Exilim ZR-800 16.8MP خیر 1/2000ثانیه 3" 1,415,000
Nikon Coolpix P7700 12.8 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,455,000
Sony Alpha 3000 20.4MP بلی -- 3" 1,459,000
Canon Powershot G16 12.8MP بلی 1/4000ثانیه 3" 1,460,000
Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Body 18.7 MP خیر 1/4000 ثانیه 3 " 1,480,000
Fujifilm Finepix HS50 EXR 16 MP بلی -- 3 " 1,485,000
Sony NEX-3N 16.1 MP بلی -- 3 " 1,499,000
Olympus Stylus XZ-2 12.8 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 1,589,000
Casio Exilim ZR1200 16.8MP ... 1/4000ثانیه 3" 1,635,000
(Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i 18.7 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,640,000
Canon EOS 100D 18 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,675,000
Nikon D5200 24.7 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,700,000
Fujifilm X20 12 MP بلی 1/4000 ثانیه 2.8 " 1,700,000
Canon EOS 60D Body 18 MP بلی 1/8000 ثانیه 3 " 1,750,000
Sony Cybershot DSC-QX100 20.9MP بلی 1/2000ثانیه -" 1,799,000
Fujifilm XA1 17MP -- 1/4000ثانیه 3" 1,829,000
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 20.9 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 1,850,000
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS 18.5 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,880,000
Fujifilm X-S1 12 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 1,949,000
Canon EOS 700D 18.5 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 2,070,000
Sony HDR-PJ380         2,145,000
Nikon D3200 Kit 18-105 VR 24.7 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 2,200,000
Sony SLT A58 20.1 MP بلی -- 2.7 " 2,247,000
Nikon D7000 16.9 MP بلی 1/8000 ثانیه 3 " 2,300,000
Fujifilm X-M1 16.5MP بلی 1/4000ثانیه 3" 2,419,000
Sony HDR-TD10         2,490,000
Nikon D90 12.9 MP بلی 1 به 4000 ثانیه 3 " 2,500,000
Sony Alpha NEX-5R 16.7 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 2,595,000
Nikon D5300 25MP بلی 1/4000ثانیه 3.2" 2,650,000
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS 18 MP بلی 1/8000 ثانیه 3 " 2,705,000
Sony HDR-PJ430         2,787,000
Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS 18 MP بلی 1/8000 ثانیه 3 " 2,790,000
Nikon D7000 - Body 16.9 MP بلی 1/8000 ثانیه 3 " 2,795,000
Nikon Coolpix A 16.9 MP بلی 1/2000 ثانیه 3 " 2,850,000
Olympus PEN E-PM2 17.2 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 2,855,000
Canon EOS 7D - Body 19.0 MP بلی 1 به 8000 ثانیه 3 " 2,870,000
Canon EOS 70D 20.9MP -- 1/8000ثانیه 3" 2,900,000
Nikon D7100 24.7 MP بلی 1/8000 ثانیه 3.2 " 3,150,000
Olympus PEN E-PL5 17.2 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 3,295,000
Fujifilm X100s 16.3 MP بلی 1/4000 ثانیه 2.8 " 3,550,000
Sony Alpha NEX-6 16.7 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 3,595,000
Fujifilm X-E1 16.3 MP بلی 1/4000 ثانیه 2.8 " 3,720,000
Fujifilm X-Pro1 14 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 3,740,000
Canon EOS 6D 20.6 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 4,220,000
Olympus OM-D E-M5 16.9 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 4,495,000
Nikon D600 24.3 MP بلی 1/4000 ثانیه 3.2 " 4,800,000
Canon EOS 6D Body 20.6 MP بلی 1/4000 ثانیه 3 " 5,195,000
Sony HDR-PJ790         5,245,000
Nikon D800 36.8 MP بلی 1/8000 ثانیه 3.2 " 6,905,000
Canon EOS 5D Mark III 23.4 MP بلی 1/8000 ثانیه 3.2 " 7,980,000
Canon EOS 5D Mark II Kit 24-105 L 22.0 MP بلی 1 به 8000 ثانیه 3 " 8,000,000

 

منبع: نامه نیوز

برچسب ها: قیمت ، دوربین ، عکاسی ، بازار
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها