برچسب ها
برچسب: جام سفالین
جامی سفالین با نقشِ بزی در حال پرش که کهن...
جام سفالینی را پیدا کردند که متوجه ی نقوش هدفمندی... تعبیر امروزی انیمیشن است باستان شناسان همان موقع که جام... سفالین مزین به تصاویر متحرک را پیدا کردند و به...
کد خبر: ۱۵۱۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰