خیابان برادران مظفر تهران به بازار فروش کتاب تبدیل می شود

خیابان برادران مظفر تهران به بازار فروش کتاب تبدیل می شود

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه سال هاست که کتاب فروشی در پیاده راه خیابان انقلاب انجام می شود، گفت: تلاش می شود تا خیابان برادران مظفر را به بازاری برای کتاب فروشی های دارای مجوز از وزارت ارشاد که ناشر نیستند، تبدیل کنیم.
۱۵:۰۲ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۴:۵۳ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۴:۵۰ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سینمای مستند پاک و با شرافت است

سینمای مستند پاک و با شرافت است

سرپرست سازمان سینمایی، سینمای مستند را پاک و با شرافت خواند و گفت: مقدمه رشد سینمای حرفه‌ای، حوزه‌ مستند و تجربی است، چرا که سینمای مستند به واقعیت‌ها بیشتر نزدیک است.
۱۴:۴۸ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۴:۴۷ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۵۱ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۲:۳۹ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۵۹ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۵۵ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۵۳ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۴۴ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۴۲ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۳۷ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۳۳ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۱۳ - دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
۹