حوزه هنری استعدادیابی می‌کند

حوزه هنری استعدادیابی می‌کند

ایران اکونومیست-مکتب مهر حوزه هنری با هدف پرورش هنرمندان جوان و مستعد در بخش‌های تجسمی، موسیقی، معماری، عکاسی، طنز، نمایش، آفرینش ادبی و ترجمه راه‌اندازی شد.
۱۳:۳۷ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۳:۳۶ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۳:۰۷ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۳:۰۶ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۲:۳۶ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۲:۳۲ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۲:۰۸ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۲:۰۳ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۱:۳۳ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۱:۳۱ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۱:۱۵ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۱:۱۴ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۱:۱۳ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۰:۵۹ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۱۰:۴۴ - سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
۸