۱۴:۳۴ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۵۳ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۵۱ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۵۹ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۵۶ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۴۹ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۱۴ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۱۱ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۰۱ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۰۹:۵۸ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۰۹:۵۵ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
۰۹:۵۰ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
جلوگیری از آلزایمر شهرها ضروری است

جلوگیری از آلزایمر شهرها ضروری است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جلوگیری از آلزایمر شهرها بیش از آلزایمر انسان ها اهمیت دارد چرا که بی توجهی به این امر می تواند بر آگاهی نسل آینده از داشته هایشان اثرگذار باشد.
۱۵:۰۷ - پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
۱۹:۳۱ - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
۱۴:۵۴ - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
۵