۰۹:۵۸ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۱۵ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۱۳ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۶:۰۹ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۲۰ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۱۷ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۳۲ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۱۱ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۳۷ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۳۴ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۳۲ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
جامع‌نگری لازمه قانونگذاری حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی است

جامع‌نگری لازمه قانونگذاری حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی است

رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مباحث اخیر مجلس برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و حواشی به وجود آمده، گفت: هر قانونِ کارآمدی درباره پیام‌رسان‌های اجتماعی در گرو پرهیز از سیاست زدگی، جامع‌نگری و مساله شناسی درست از این پدیده است.
۱۱:۳۰ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۱:۲۲ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۱۰ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۰۸ - يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
۳