۲۰:۰۴ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۳۰ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۰۹ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۵:۰۵ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۴:۴۹ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
اطلس فرهنگی ایرانیان تهیه می‌شود

اطلس فرهنگی ایرانیان تهیه می‌شود

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گفت: از جمله دستاوردهای برگزاری 14 دوره جشنواره پژوهش فرهنگی سال، کلید خوردن 10 طرح ملی از جمله طرح مصرف فرهنگی، پیمایش ها و نگرش ایرانیان، خلقیات ایرانیان و مشاغل فرهنگی است و در نظر داریم از مجموع این طرح ها اطلس فرهنگی ایرانیان را تهیه کنیم.
۱۴:۴۷ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۴:۴۶ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۴۴ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۳:۳۸ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
«آچمز» به المپیک رسید

«آچمز» به المپیک رسید

مجموعه تلویزیونی «آچمز» به کارگردانی مهرداد خوشبخت در محدوده دهکده المپیک تصویربرداری می‌شود.
۱۳:۳۶ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۵۰ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۴۸ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۴۴ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۴۲ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱۰:۴۰ - سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۱