گردشگری آبی-دریایی متولی مشخصی ندارند

گردشگری آبی-دریایی متولی مشخصی ندارند

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر این که گردشگری آبی -دریایی متولی مشخصی ندارند، گفت: 20 دستگاه دولتی در زمینه دریا و ساحل تصمیم‌گیر هستند.
۱۷:۰۳ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۶:۰۲ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۵:۵۵ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۵:۵۰ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۵:۳۵ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۵:۲۴ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۵:۲۲ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۵:۱۰ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۴:۴۵ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۴:۰۰ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۳:۵۱ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۴۰ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۳۴ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۳۲ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۲:۲۴ - سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱