۱۳:۳۱ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
۱۳:۰۵ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
۱۳:۰۰ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
۱۲:۴۹ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
آماده کاهش رشد اقتصادی در جهان باشید

آماده کاهش رشد اقتصادی در جهان باشید

بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) به نظر میرسد رشد اقتصادی جهان به بیشترین مقدار خود رسیده و این به معنای شروع روندهای نزولی در سالهای پیش روست؛ حتی پیش بینی ها از کاهش رشد اقتصادی چین در سال 2022 نسبت به سال 2018 از 6.6 درصد به 5.8 درصد، بر رشد جهانی تأثیرگذار خواهد بود.
۱۲:۲۷ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
جزئیات ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان

جزئیات ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان

آنطور که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه می‌گوید سالانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در حوزه نفت و انرژی پرداخت می‌شود و در این شرایط دولت و مجلس به دنبال تدوین بسته اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی هستند که اصلاح قیمت نیز جزوی از آن است.
۱۱:۵۸ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
تامین مواد اولیه بزرگترین چالش تولید

تامین مواد اولیه بزرگترین چالش تولید

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرصت مناسب برای حمایت از تولید داخلی گفت: با توجه به مشکلات در تامین مواد اولیه و ثبت سفارش در ماه‌های آینده، تولید با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
۱۱:۲۶ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
۱۱:۱۱ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
۱۰:۳۹ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
۱۰:۳۹ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
۱۰:۱۶ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
چهره‌نگاری نقدینگی ایرانی

چهره‌نگاری نقدینگی ایرانی

مقایسه کیفیت و کمیت نقدینگی در ایران با کشورهای سه منطقه اقتصادی نشان‌دهنده سه تفاوت در نقدینگی ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی، آمریکا و عربستان است. سرعت بالاتر رشد نقدینگی در ایران، سیالیت کمتر نقدینگی در ایران و عدم‌تناسب بین رشد نقدینگی و تولید در ایران در قیاس با این کشورها، به‌عنوان مهم‌ترین تفاوت چهره نقدینگی در ایران در مقایسه با این کشورها است.
۱۰:۰۸ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
۱۰:۰۵ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
۰۹:۵۸ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
۰۹:۳۱ - يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
۳